กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
ดูทั้งหมด..14

QR-CODE !!

เอกสารประกอบการประชุม QR-CODE

เกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต. 2561
    [มค.0031.013] [วันที่ : 2019-03-22 ,อ่าน : 68 ,โดย : muk ]
ข่าวประชาสัมพันธ์
    [มค.0031.013] [วันที่ : 2018-12-21 ,อ่าน : 59 ,โดย : muk ]
คำสั่ง
    [มค.0031.013] [วันที่ : 2018-12-17 ,อ่าน : 80 ,โดย : muk ]
แบบประเมินตนเอง G&C 2562 มหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2018-11-22 ,อ่าน : 78 ,โดย : muk ]
ประเมินตนเองจัดบริการอาชีวของโรงพยาบาล.
    [-] [วันที่ : 2018-11-22 ,อ่าน : 85 ,โดย : muk ]
ประเมินตนเองจัดบริการอาชีวของ รพสต.
    [-] [วันที่ : 2018-11-22 ,อ่าน : 69 ,โดย : muk ]
ร่าง ประเมิน G&C 62 Template ตัวชี้วัดที่ 42 - 43
    [-] [วันที่ : 2018-11-22 ,อ่าน : 115 ,โดย : muk ]
นำเสนอการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ CREEN & CLEAN Hospital
    [-] [วันที่ : 2018-11-21 ,อ่าน : 147 ,โดย : muk ]
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดสิ่งคุกคามและประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม พส.1
    [-] [วันที่ : 2018-11-21 ,อ่าน : 70 ,โดย : muk ]
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดสิ่งคุกคามและประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม พส.1
    [-] [วันที่ : 2018-11-21 ,อ่าน : 99 ,โดย : muk ]