�ลุ่มงานอนามัยสิ่ง�วดล้อม�ละอาชีวอนามัย
ดูทั้งหมด..15

QR-CODE !!

เอกสารประกอบการประชุม QR-CODE

เกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต. 2561
    [มค.0031.013] [วันที่ : 2019-03-22 ,อ่าน : 54 ,โดย : muk ]
ข่าวประชาสัมพันธ์
    [มค.0031.013] [วันที่ : 2018-12-21 ,อ่าน : 54 ,โดย : muk ]
11
    [มค.0031.013] [วันที่ : 2018-12-19 ,อ่าน : 51 ,โดย : muk ]
คำสั่ง
    [มค.0031.013] [วันที่ : 2018-12-17 ,อ่าน : 74 ,โดย : muk ]
แบบประเมินตนเอง G&C 2562 มหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2018-11-22 ,อ่าน : 75 ,โดย : muk ]
ประเมินตนเองจัดบริการอาชีวของโรงพยาบาล.
    [-] [วันที่ : 2018-11-22 ,อ่าน : 76 ,โดย : muk ]
ประเมินตนเองจัดบริการอาชีวของ รพสต.
    [-] [วันที่ : 2018-11-22 ,อ่าน : 62 ,โดย : muk ]
ร่าง ประเมิน G&C 62 Template ตัวชี้วัดที่ 42 - 43
    [-] [วันที่ : 2018-11-22 ,อ่าน : 108 ,โดย : muk ]
นำเสนอการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ CREEN & CLEAN Hospital
    [-] [วันที่ : 2018-11-21 ,อ่าน : 144 ,โดย : muk ]
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดสิ่งคุกคามและประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม พส.1
    [-] [วันที่ : 2018-11-21 ,อ่าน : 59 ,โดย : muk ]