������������������������������������������������������������
ดูทั้งหมด..7

News !! News

ประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-11-30 ,อ่าน : 195 ,โดย : worayod ]
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-11-30 ,อ่าน : 200 ,โดย : worayod ]
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-11-13 ,อ่าน : 132 ,โดย : worayod ]
งบประมาณเพื่อการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564 สำหรับเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอตำบล
    [-] [วันที่ : 2020-10-11 ,อ่าน : 233 ,โดย : bancha ]
สูจิบัตร-กีฬาสาธารณสุขดำ-นา-ปี-เกมส์-2561
    [-] [วันที่ : 2018-11-26 ,อ่าน : 682 ,โดย : bancha ]
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน "เขตสุจริต"
    [มค0032.001] [วันที่ : 2018-07-31 ,อ่าน : 353 ,โดย : parichat ]
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพ สำหรับผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
    [-] [วันที่ : 2017-10-21 ,อ่าน : 456 ,โดย : bancha ]

IT@Mahasarakham Provincial Public Health Office©2021

DesignBy:bancha_u@hotmail.com