My logo
นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
My logo My logo My logo

ปกผู้ตรวจรอบที่ 2
My logo My logo My logo kpi-now.jpg My logo
vdocon
corona2019 My logo ศูนย์เฝ้าระวังโรคจังหวัดมหาสารคาม corona2019

corona2019

corona2019

ตารางห้องประชุม
My logo
My logo My logo My logo hdc hdc
hdc hdc hdc hdc
hdc
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 09-09-2559


My logo
ดูทั้งหมด..220

News !! News

ประชาสัมพันธ์

new ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสมัครก้าวท้าใจ และโรงเรียนต้นแบบก้าวท้าใจ ประจำปี 2566
    [สธ0937.04/ว8708] [วันที่ : 2022-12-01 ,อ่าน : 7 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566
    [มค0005/ว0253] [วันที่ : 2022-11-15 ,อ่าน : 48 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ "แล่นม่วนๆ ชวนทำบุญ 2"
    [ขก0033.310/2080] [วันที่ : 2022-11-15 ,อ่าน : 56 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ประกาศกรรมการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
    [มค 0033.001.3/-] [วันที่ : 2022-10-27 ,อ่าน : 105 ,โดย : ธนาธิป วิชัยวงษ์ ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินจฉัยการเลือก
    [สธ 0208.10/ว5637] [วันที่ : 2022-10-19 ,อ่าน : 91 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
    [มค 0033.001.3/-] [วันที่ : 2022-10-17 ,อ่าน : 123 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
    [ภก 0033/ว6653] [วันที่ : 2022-08-31 ,อ่าน : 397 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ขอเชิญประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
    [มค.0033.008/ว1910] [วันที่ : 2022-06-27 ,อ่าน : 146 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
ขอเชิญร่วมสมัครโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพช่องปาก จังหวัดมหาสารคาม ปี 2565
    [มค.0033.008/ว1632] [วันที่ : 2022-06-27 ,อ่าน : 139 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    [สธ 0218.04/ว 2534] [วันที่ : 2022-06-08 ,อ่าน : 135 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ดูทั้งหมด..82

Meeting !! News

สรุปประชุมประจำเดือน

สรุปรายงานการประชุมครั้งที่10/2565
    [0032.002/-] [วันที่ : 2022-11-17 ,อ่าน : 75 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่08/2565
    [0032.002/-] [วันที่ : 2022-09-27 ,อ่าน : 153 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่7/2565
    [0033.002/-] [วันที่ : 2022-08-30 ,อ่าน : 113 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่5/2565
    [0032.002/-] [วันที่ : 2022-07-05 ,อ่าน : 254 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่04/2565
    [0032.002/-] [วันที่ : 2022-05-18 ,อ่าน : 228 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2565
    [0033.002/-] [วันที่ : 2022-04-19 ,อ่าน : 174 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่2/2565
    [0032.002/-] [วันที่ : 2022-03-14 ,อ่าน : 271 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่2/2565
    [0032.002/-] [วันที่ : 2022-03-14 ,อ่าน : 199 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่1/2565
    [0032.002/-] [วันที่ : 2022-02-15 ,อ่าน : 226 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่12/2564
    [0032.002/-] [วันที่ : 2022-01-21 ,อ่าน : 261 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
ดูทั้งหมด..822

Seminar !! News

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

new ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการ
    [อว 78.06/ว.12917] [วันที่ : 2022-11-29 ,อ่าน : 6 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
new ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง
    [สธ 1103.09/ว1465] [วันที่ : 2022-11-29 ,อ่าน : 6 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
new ขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
    [สธ 1103.21/ว1152] [วันที่ : 2022-11-28 ,อ่าน : 9 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ขอประชาสัมพันธ์การจัดอบรมระยะสั้นตจิตวิทยา ครั้งที่ 23
    [SKO 0053/2565] [วันที่ : 2022-11-20 ,อ่าน : 75 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
    [พย 0033.006.1/ว365] [วันที่ : 2022-11-15 ,อ่าน : 19 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป
    [กส 0033/ว6188] [วันที่ : 2022-11-15 ,อ่าน : 24 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม
    [สธ 0621.02/ว6909] [วันที่ : 2022-11-15 ,อ่าน : 23 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
    [อว 98.06/ว12365] [วันที่ : 2022-11-15 ,อ่าน : 22 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สสจ.มหาสารคาาม
    [-] [วันที่ : 2022-11-14 ,อ่าน : 20 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
    [สธ 1104.05/ว795] [วันที่ : 2022-11-09 ,อ่าน : 4 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ดูทั้งหมด..139

Bid/Procure !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

new ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ (โรงพยาบาลชุมชน) เป็นอาคาร คสล.๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๒๗ ตารางเมตร โรงพยาบาลกุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง
    [มค0033.001.3/-] [วันที่ : 2022-11-29 ,อ่าน : 5 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ (โรงพยาบาลชุมชน) เป็นอาคาร คสล.๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๒๗ ตารางเมตร โรงพยาบาลกุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง เสนอแนะวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21-24 พ.ย.2565
    [มค0033.001.3/-] [วันที่ : 2022-11-21 ,อ่าน : 17 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลเชียงยืน ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    [มค0033.001.3/-] [วันที่ : 2022-11-17 ,อ่าน : 21 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๘-๙ (๑ ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๒ ตารางเมตร (งานส่วนที่เหลือ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง
    [มค0033.001.3/-] [วันที่ : 2022-11-17 ,อ่าน : 14 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดิทัศน์
    [-] [วันที่ : 2022-10-18 ,อ่าน : 59 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล
    [-] [วันที่ : 2022-10-18 ,อ่าน : 60 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แย็ก
    [-] [วันที่ : 2022-10-18 ,อ่าน : 54 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์
    [-] [วันที่ : 2022-10-18 ,อ่าน : 48 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์
    [-] [วันที่ : 2022-10-18 ,อ่าน : 52 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์
    [-] [วันที่ : 2022-10-18 ,อ่าน : 79 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ดูทั้งหมด..57

Plan !! News

หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร พัฒนายุทธศาสตร์

คู่มือแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565
    [-] [วันที่ : 2021-12-14 ,อ่าน : 276 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
เอกสารการประชุม/แบบฟอร์ม การจัดทำข้อมูลการตรวจราชการ รอบ 1_2565 (14 ธันวาคม 2564)
    [-] [วันที่ : 2021-12-14 ,อ่าน : 291 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
คู่มือชี้แจงแนวทางและรายละเอียด KPIs ปี 2564 ณ วันที่ 5 เม.ย. 2564
    [-] [วันที่ : 2021-04-01 ,อ่าน : 556 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
เอกสารประกอบการจัดทำข้อมูลตรวจราชการรอบที่ 2/2563
    [002] [วันที่ : 2020-06-02 ,อ่าน : 1210 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
เอกสารประกอบการประชุมการชี้แจงแนวทางและรายละเอียด (Template) ตัวชี้วัดการประเมินผลปฏิบัติราชการ (KPIs) ประจำปีงบประมาณ 2563
    [-] [วันที่ : 2020-02-19 ,อ่าน : 675 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
เอกสารประกอบการจัดทำคู่มือตรวจราชการรอบ 1-2563
    [-] [วันที่ : 2020-02-03 ,อ่าน : 689 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
แบบตารางจัดทำข้อมูลตรวจราชการรอบที่ 2-2562
    [-] [วันที่ : 2019-05-28 ,อ่าน : 804 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
สรุปข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2019-05-28 ,อ่าน : 768 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
แบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 (SARs)
    [-] [วันที่ : 2019-05-24 ,อ่าน : 901 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
แบบฟอร์มการตรวจราชการ
    [-] [วันที่ : 2019-01-04 ,อ่าน : 842 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
My logo My logo
ดูทั้งหมด..436

PIS !! News

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

new การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
    [มค 0033.012/ว 3458] [วันที่ : 2022-11-28 ,อ่าน : 105 ,โดย : วิไลวรรณ เทศพรม ]
คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืน : แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
    [-] [วันที่ : 2022-11-14 ,อ่าน : 67 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
แบบฟอร์มที่ 1 แผน ฯ (หน้า 18-19)_สสอ.เชียงยืน
    [-] [วันที่ : 2022-11-14 ,อ่าน : 40 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม สสจ.มค 2566
    [-] [วันที่ : 2022-11-14 ,อ่าน : 45 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สสจ.มหาสารคา
    [-] [วันที่ : 2022-11-14 ,อ่าน : 45 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [มค0032.012/ว3154 ลว.31 ตุลาคม 2565] [วันที่ : 2022-10-31 ,อ่าน : 426 ,โดย : สสจ.มหาสารคาม ]
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
    [มค 0033.012/ว 3101] [วันที่ : 2022-10-28 ,อ่าน : 282 ,โดย : วิไลวรรณ เทศพรม ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัด สสอ.บรบือ
    [มค 0033.012/] [วันที่ : 2022-10-21 ,อ่าน : 101 ,โดย : ธณัฐญา รุดโถ ]
การย้ายภายในจังหวัด รอบที่ 1 ปี 2566
    [มค 0032.012/ว17897 - ว2991] [วันที่ : 2022-10-18 ,อ่าน : 252 ,โดย : นายปภังกร โคตะลุ ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯ พกส.ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล สสอ.บรบือ
    [มค 0033.012/] [วันที่ : 2022-10-12 ,อ่าน : 84 ,โดย : ธณัฐญา รุดโถ ]
ดูทั้งหมด..299

News !! News

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

สสจ.นครปฐม รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
    [นฐ 0033/ว4796 ลว.17 ต.ค.2565] [วันที่ : 2022-10-21 ,อ่าน : 62 ,โดย : อรกานต์ มุลิจันทร์ ]
โรงพยาบาลเสนา รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
    [อย0033.201.2/ว3906 ลว. 5 ต.ค.2565] [วันที่ : 2022-10-21 ,อ่าน : 53 ,โดย : อรกานต์ มุลิจันทร์ ]
สสจ.ปทุมธานี รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
    [ปท0033/ว16849 ลว. 12 ต.ค.2565] [วันที่ : 2022-10-21 ,อ่าน : 58 ,โดย : อรกานต์ มุลิจันทร์ ]
โรงพยาบาลขอนแก่น รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
    [ขก0033.1/17839 ลว.11 ต.ค.2565] [วันที่ : 2022-10-21 ,อ่าน : 105 ,โดย : อรกานต์ มุลิจันทร์ ]
โรงพยาบาลกันทรวิชัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
    [มค0033.301/5447 ลว.12 ต.ค.2565] [วันที่ : 2022-10-20 ,อ่าน : 92 ,โดย : อรกานต์ มุลิจันทร์ ]
โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
    [มค0033.301/02/2555 ลว.12 ต.ค.2565] [วันที่ : 2022-10-20 ,อ่าน : 67 ,โดย : อรกานต์ มุลิจันทร์ ]
โรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
    [มค0033.301/04/ว1927 ลว.30 กันยายน 2565] [วันที่ : 2022-10-11 ,อ่าน : 107 ,โดย : อรกานต์ มุลิจันทร์ ]
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่นขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
    [ชพ 0033.201.4/ว4257 ลว. 26 กันยายน 2565] [วันที่ : 2022-10-11 ,อ่าน : 49 ,โดย : อรกานต์ มุลิจันทร์ ]
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ขยายเวลารับย้าย/โน ข้าราชการ
    [พช 0033.201/ว130 ลว.28 กันยายน 2565] [วันที่ : 2022-10-11 ,อ่าน : 71 ,โดย : อรกานต์ มุลิจันทร์ ]
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
    [พบ0033.2/ว.8 ลงวันที่ 8 กันยายน 2565] [วันที่ : 2022-09-23 ,อ่าน : 83 ,โดย : อรกานต์ มุลิจันทร์ ]


ดูทั้งหมด..48

วารสารวิชาการ สสจ.มค !! News

วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

new กรอบทันตกรรม รพ ชื่นชม ปี2566
    [] [วันที่ : 2022-12-02 ,อ่าน : 4 ,โดย : Yordporn Pothidorkmai ]
new แผนจัดซื้อทันตกรรม รพ ชื่นชม ปี2566
    [] [วันที่ : 2022-12-02 ,อ่าน : 4 ,โดย : Yordporn Pothidorkmai ]
new รายงานแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลนาดูน
    [] [วันที่ : 2022-12-02 ,อ่าน : 1 ,โดย : ไม่ระบุ ]
new ขอเสนอแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบ 66 รพ.นาดูน
    [] [วันที่ : 2022-12-02 ,อ่าน : 1 ,โดย : ไม่ระบุ ]
new แผนการจัดซื้อยาประจำปี 2566
    [] [วันที่ : 2022-12-01 ,อ่าน : 1 ,โดย : โรงพยาบาลกุดรัง ]
new กรอบบัญชีวัสดุการแพทย์ 2566
    [000] [วันที่ : 2022-12-01 ,อ่าน : 6 ,โดย : ไม่ระบุ ]
แผนจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา
    [] [วันที่ : 2022-11-16 ,อ่าน : 1 ,โดย : ไม่ระบุ ]
กรอบยา และ วชย.
    [] [วันที่ : 2022-11-16 ,อ่าน : 1 ,โดย : ไม่ระบุ ]
พยัคฆภูมิพิสัยขอส่งส่งแผนการเงินการคลัง Planfin 2566
    [-] [วันที่ : 2022-11-15 ,อ่าน : 19 ,โดย : ไม่ระบุ ]
แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม รพ บรบือ
    [] [วันที่ : 2022-11-11 ,อ่าน : 1 ,โดย : ไม่ระบุ ]
ดูทั้งหมด..72

Research !! News

งานวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ หัวข้อ “การจัดการระบบสุขภาพ อาหาร สิ่งแวดล้อม สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”
    [มค 0033.002/ ว 2127] [วันที่ : 2022-07-20 ,อ่าน : 133 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565
    [มค 0033.002/ ว 1784] [วันที่ : 2022-07-07 ,อ่าน : 137 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดในการประชุมมหกรรม DMSc R2R Forum 2022: R2R สุ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (R2R to Sustainable Development)
    [สธ 0604.03/ ว 87] [วันที่ : 2022-05-19 ,อ่าน : 249 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0 โดยกลไกลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ประจำปี 2565
    [สธ 0443.5/ ว 128] [วันที่ : 2022-02-24 ,อ่าน : 226 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุททธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2565 ุร่นที่ 10 (ออนไลน์)
    [อว. 8422/ 3346] [วันที่ : 2021-11-04 ,อ่าน : 443 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งโครงร่างงานวิจัย (Proposal) เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    [สธ 0219/ ว 64] [วันที่ : 2021-10-20 ,อ่าน : 458 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2565
    [สธ 0219/ว 4186] [วันที่ : 2021-10-20 ,อ่าน : 483 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการงานบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2564
    [1/2564] [วันที่ : 2021-05-03 ,อ่าน : 807 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal ประจำปี 2563
    [สธ 0219/ 15134 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560] [วันที่ : 2020-08-13 ,อ่าน : 1018 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC2020)
    [สธ 0232.03/ ว 451] [วันที่ : 2020-02-19 ,อ่าน : 1057 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ดูทั้งหมด..14

Computer !! News

จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ประจำปี2562
    [สธ 0232.03/ ว 451] [วันที่ : 2019-03-19 ,อ่าน : 949 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เอกสาร-ตารางการอบรม
    [สธ 0232.03/ ว 451] [วันที่ : 2018-10-16 ,อ่าน : 880 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เอกสาร-คู่มือการใช้งานสำหรับคณะกรรมการระดับกรมเขตจังหวัด v10
    [สธ 0232.03/ ว 451] [วันที่ : 2018-10-16 ,อ่าน : 827 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เอกสาร-อบรมสำหรับผู้ใช้งานคณะกรรมการกรม.จังหวัดV 2
    [สธ 0232.03/ ว 451] [วันที่ : 2018-10-16 ,อ่าน : 842 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑
    [สธ 0232.03/ ว 451] [วันที่ : 2018-10-09 ,อ่าน : 852 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
    [สธ 0232.03/ ว 451] [วันที่ : 2018-06-20 ,อ่าน : 1033 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ 1/2559
    [สธ 0232.03/ ว 451] [วันที่ : 2018-01-08 ,อ่าน : 1201 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
    [สธ 0232.03/ ว 451] [วันที่ : 2017-04-25 ,อ่าน : 47 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ร่าง เกณฑ์ราคากลาง ปี 2560
    [สธ 0232.03/ ว 451] [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 148 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
    [สธ 0232.03/ ว 451] [วันที่ : 2017-02-08 ,อ่าน : 910 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ดูทั้งหมด..102

ตรวจสอบและควบคุมภายใน !!

ตรวจสอบและควบคุมภายใน

Info No gift policy รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
    [-] [วันที่ : 2021-12-28 ,อ่าน : 381 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
Info No gift policy ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    [-] [วันที่ : 2021-12-28 ,อ่าน : 174 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
Info No gift policy นพ.สสจ.มหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2021-12-28 ,อ่าน : 274 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ
    [มค.0017.5/ว 21122] [วันที่ : 2021-12-07 ,อ่าน : 294 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐ
    [มค 0017.5/ว 21546] [วันที่ : 2021-12-07 ,อ่าน : 263 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
คู่มือการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท.จัดทำขึ้น
    [มค 0017.5/ว 20562] [วันที่ : 2021-12-07 ,อ่าน : 256 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
ขยายระยะเวลาการดำเนินงานแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1
    [สธ 0217/ว 828] [วันที่ : 2021-12-07 ,อ่าน : 272 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
    [มค 0017.5/ว 19686] [วันที่ : 2021-12-07 ,อ่าน : 297 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ
    [มค.0017.5/ว 19478] [วันที่ : 2021-12-07 ,อ่าน : 289 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๖๔
    [-] [วันที่ : 2021-08-11 ,อ่าน : 339 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
ดูทั้งหมด..67

การเงิน !! News

การเงินและบัญชี

งบทดลองเดือนตุลาคม 2565
    [-] [วันที่ : 2022-11-15 ,อ่าน : 25 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565
    [-] [วันที่ : 2022-10-26 ,อ่าน : 46 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองเดือนกันยายน 2565
    [-] [วันที่ : 2022-10-21 ,อ่าน : 40 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2565
    [-] [วันที่ : 2022-09-15 ,อ่าน : 65 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2565
    [-] [วันที่ : 2022-08-15 ,อ่าน : 94 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองเดือนมิถุนายน 2565
    [-] [วันที่ : 2022-07-27 ,อ่าน : 88 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2565
    [-] [วันที่ : 2022-06-22 ,อ่าน : 90 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองเดือนเมษายน 2565
    [-] [วันที่ : 2022-05-20 ,อ่าน : 79 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองเดือนมีนาคม 2565
    [-] [วันที่ : 2022-04-21 ,อ่าน : 102 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2565
    [-] [วันที่ : 2022-03-15 ,อ่าน : 150 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
ดูทั้งหมด..139

Bid/Procure !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

new ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ (โรงพยาบาลชุมชน) เป็นอาคาร คสล.๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๒๗ ตารางเมตร โรงพยาบาลกุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง
    [มค0033.001.3/-] [วันที่ : 2022-11-29 ,อ่าน : 5 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ (โรงพยาบาลชุมชน) เป็นอาคาร คสล.๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๒๗ ตารางเมตร โรงพยาบาลกุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง เสนอแนะวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21-24 พ.ย.2565
    [มค0033.001.3/-] [วันที่ : 2022-11-21 ,อ่าน : 17 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลเชียงยืน ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    [มค0033.001.3/-] [วันที่ : 2022-11-17 ,อ่าน : 21 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๘-๙ (๑ ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๒ ตารางเมตร (งานส่วนที่เหลือ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง
    [มค0033.001.3/-] [วันที่ : 2022-11-17 ,อ่าน : 14 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดิทัศน์
    [-] [วันที่ : 2022-10-18 ,อ่าน : 59 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล
    [-] [วันที่ : 2022-10-18 ,อ่าน : 60 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แย็ก
    [-] [วันที่ : 2022-10-18 ,อ่าน : 54 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์
    [-] [วันที่ : 2022-10-18 ,อ่าน : 48 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์
    [-] [วันที่ : 2022-10-18 ,อ่าน : 52 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์
    [-] [วันที่ : 2022-10-18 ,อ่าน : 79 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ดูทั้งหมด..329

......

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม 125 ปอนด์
    [-] [วันที่ : 2022-11-16 ,อ่าน : 19 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกาศผู้ชนะกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล
    [-] [วันที่ : 2022-11-16 ,อ่าน : 20 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกาศผู้ชนะชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูก
    [-] [วันที่ : 2022-11-16 ,อ่าน : 18 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกาศผู้ชนะกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่
    [-] [วันที่ : 2022-11-16 ,อ่าน : 16 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกาศผู้ชนะเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แย็ก
    [-] [วันที่ : 2022-11-16 ,อ่าน : 13 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกาศผู้ชนะกล้องส่องตรวจท่อน้ำดีและตับอ่อน
    [-] [วันที่ : 2022-11-16 ,อ่าน : 23 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกาศผู้ชนะเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
    [-] [วันที่ : 2022-11-16 ,อ่าน : 15 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกาศผู้ชนะเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
    [-] [วันที่ : 2022-11-16 ,อ่าน : 16 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกาศผู้ชนะกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ
    [-] [วันที่ : 2022-11-16 ,อ่าน : 15 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกาศผู้ชนะยูนิตทำฟัน
    [-] [วันที่ : 2022-11-16 ,อ่าน : 16 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ดูทั้งหมด..50

ราคากลางอ้างอิง !! News

ราคากลางอ้างอิง

ราคากลางก่อสร้างอาคารโภชนาการ (โรงพยาบาลชุมชน) เป็นอาคาร คสล.๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๒๗ ตารางเมตร โรงพยาบาลกุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง
    [มค0033.001.3/-] [วันที่ : 2022-11-21 ,อ่าน : 13 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลเชียงยืน ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง
    [มค0033.001.3/-] [วันที่ : 2022-11-17 ,อ่าน : 18 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๘-๙ (๑ ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๒ ตารางเมตร (งานส่วนที่เหลือ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง
    [มค0033.001.3/-] [วันที่ : 2022-11-17 ,อ่าน : 14 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-19 ,อ่าน : 117 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาสราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลนาดูน ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-11 ,อ่าน : 865 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
แบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2563
    [มค 0032.012/ว412 ลว. 13 ก.พ. 63] [วันที่ : 2020-02-13 ,อ่าน : 629 ,โดย : นางจินตนา วงผักเบี้ย ]
ราคากลางก่อสรา้งอาคารพักพยาบาบ 24 ห้อง รพ.พยัคฯ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-07-09 ,อ่าน : 747 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศราคากลาง รั้วตาข่ายถัก จำนวน 3 แห่ง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-06-17 ,อ่าน : 823 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร จำนวน ๓ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-09-25 ,อ่าน : 814 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 592 ตารางเมตร จำนวน ๒ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-09-18 ,อ่าน : 844 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ดูทั้งหมด..79

Traditional procurement !!

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการจัดทำแผนซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    [มค 0033.001.3/-] [วันที่ : 2022-11-14 ,อ่าน : 50 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ปี 2566
    [มค0033.001.3/-] [วันที่ : 2022-09-01 ,อ่าน : 90 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
แผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-11-30 ,อ่าน : 324 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-04-21 ,อ่าน : 481 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-04-09 ,อ่าน : 497 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง (รายการเงินกู้ฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการก่อสร้าง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-25 ,อ่าน : 569 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง (รายการเงินกู้ฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 3 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-25 ,อ่าน : 515 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 3 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 527 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 501 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1)
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-01-14 ,อ่าน : 472 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ดูทั้งหมด..155

สัญญาซื้อจ้าง !! News

สัญญาซื้อจ้าง

สัญญาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย
    [สัญญา 83/2565] [วันที่ : 2022-05-10 ,อ่าน : 131 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก
    [สัญญาเลขที่ 84/2565] [วันที่ : 2022-05-10 ,อ่าน : 113 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้
    [สัญญา 82/2565] [วันที่ : 2022-05-10 ,อ่าน : 101 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
    [สัญญา 80/2565] [วันที่ : 2022-05-10 ,อ่าน : 216 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง
    [สัญญา 81/2565] [วันที่ : 2022-05-10 ,อ่าน : 101 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญากล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวีดิทัสน์แบบคมชัดสูง ภาพ 2 มิติ
    [สัญญาเลขที่ 35/2564] [วันที่ : 2022-01-04 ,อ่าน : 159 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อกล้องถ่ายภาพจประสาทตาดิจิตอล
    [สัญญาเลขที่ 36/2565] [วันที่ : 2022-01-04 ,อ่าน : 232 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อเครื่องตรวจวัดลานสายตาอัตโนมัติ
    [สัญญาเลขที่ 37/2565] [วันที่ : 2022-01-04 ,อ่าน : 142 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า
    [สัญญาเลขที่ 32/2565] [วันที่ : 2022-01-04 ,อ่าน : 138 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด
    [สัญญาเลขที่ 33/2565] [วันที่ : 2022-01-04 ,อ่าน : 235 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ดูทั้งหมด..43

News !! News

ประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลฯ
    [-] [วันที่ : 2022-04-08 ,อ่าน : 302 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ประชุมตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1_1 กุมภาพันธ์ 2564
    [-] [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 575 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
รูปเล่มคู่มือนิเทศงานสาธารณสุข ปี 2564_4 มกรา
    [-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 637 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
5. รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 649 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน covid-19 ประจำปี 2564 จ.มค.
    [-] [วันที่ : 2021-01-07 ,อ่าน : 652 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ข้อกำหนดฉบับ 16
    [covid6] [วันที่ : 2021-01-04 ,อ่าน : 534 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและการบูรณาการแผนงาน2564.pdf
    [-] [วันที่ : 2020-12-25 ,อ่าน : 550 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ และการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 ส าหรับเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ-ต าบล
    [-] [วันที่ : 2020-12-08 ,อ่าน : 714 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
นพ.สสจ.ถ่ายทอดนโยบาย 2564สู่การปฏิบัติ(26 ตค.63)
    [-] [วันที่ : 2020-10-23 ,อ่าน : 724 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
นำเสนอผลงาน พนย.ปี 2563 และ รูปเล่มเอกสารสรุปผลงาน พนย.ปี 2563
    [-] [วันที่ : 2020-10-13 ,อ่าน : 781 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ดูทั้งหมด..55

Plan !! News

หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร พัฒนายุทธศาสตร์

คู่มือแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565
    [-] [วันที่ : 2021-12-14 ,อ่าน : 276 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
เอกสารการประชุม/แบบฟอร์ม การจัดทำข้อมูลการตรวจราชการ รอบ 1_2565 (14 ธันวาคม 2564)
    [-] [วันที่ : 2021-12-14 ,อ่าน : 291 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
คู่มือชี้แจงแนวทางและรายละเอียด KPIs ปี 2564 ณ วันที่ 5 เม.ย. 2564
    [-] [วันที่ : 2021-04-01 ,อ่าน : 556 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
เอกสารประกอบการจัดทำข้อมูลตรวจราชการรอบที่ 2/2563
    [002] [วันที่ : 2020-06-02 ,อ่าน : 1210 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
เอกสารประกอบการประชุมการชี้แจงแนวทางและรายละเอียด (Template) ตัวชี้วัดการประเมินผลปฏิบัติราชการ (KPIs) ประจำปีงบประมาณ 2563
    [-] [วันที่ : 2020-02-19 ,อ่าน : 675 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
เอกสารประกอบการจัดทำคู่มือตรวจราชการรอบ 1-2563
    [-] [วันที่ : 2020-02-03 ,อ่าน : 689 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
แบบตารางจัดทำข้อมูลตรวจราชการรอบที่ 2-2562
    [-] [วันที่ : 2019-05-28 ,อ่าน : 804 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
สรุปข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2019-05-28 ,อ่าน : 768 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
แบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 (SARs)
    [-] [วันที่ : 2019-05-24 ,อ่าน : 901 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
แบบฟอร์มการตรวจราชการ
    [-] [วันที่ : 2019-01-04 ,อ่าน : 842 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
ดูทั้งหมด..72

Research !! News

งานวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ หัวข้อ “การจัดการระบบสุขภาพ อาหาร สิ่งแวดล้อม สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”
    [มค 0033.002/ ว 2127] [วันที่ : 2022-07-20 ,อ่าน : 133 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565
    [มค 0033.002/ ว 1784] [วันที่ : 2022-07-07 ,อ่าน : 137 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดในการประชุมมหกรรม DMSc R2R Forum 2022: R2R สุ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (R2R to Sustainable Development)
    [สธ 0604.03/ ว 87] [วันที่ : 2022-05-19 ,อ่าน : 249 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0 โดยกลไกลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ประจำปี 2565
    [สธ 0443.5/ ว 128] [วันที่ : 2022-02-24 ,อ่าน : 226 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุททธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2565 ุร่นที่ 10 (ออนไลน์)
    [อว. 8422/ 3346] [วันที่ : 2021-11-04 ,อ่าน : 443 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งโครงร่างงานวิจัย (Proposal) เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    [สธ 0219/ ว 64] [วันที่ : 2021-10-20 ,อ่าน : 458 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2565
    [สธ 0219/ว 4186] [วันที่ : 2021-10-20 ,อ่าน : 483 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการงานบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2564
    [1/2564] [วันที่ : 2021-05-03 ,อ่าน : 807 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal ประจำปี 2563
    [สธ 0219/ 15134 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560] [วันที่ : 2020-08-13 ,อ่าน : 1018 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC2020)
    [สธ 0232.03/ ว 451] [วันที่ : 2020-02-19 ,อ่าน : 1057 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]

ดูทั้งหมด..8

ดาวน์โหลดทั่วไป !! News

ดาวน์โหลดทั่วไป

แบบฟอร์มการขอใช้ระบบ Video Conference ของ สสจ.มหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2019-10-01 ,อ่าน : 758 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
แบบฟอร์มการขอใช้ระบบ Video Conference ของ สสจ.มหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2019-05-01 ,อ่าน : 874 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
คู่มือการส่งออกแฟ้ม Data Correct โดยโปรแกรม HuntCorrect และคู่มือโครงสร้าง 43 แฟ้ม (version 2.3) (เครดิต สสจ.อยุทธยาสสจ.นครสวรรค์)
    [-] [วันที่ : 2018-04-19 ,อ่าน : 9509 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
(ร่าง) ข้อสั่งการ และเอกสารแนบรายงานต่างๆในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
    [มค 0032.001/-] [วันที่ : 2017-10-11 ,อ่าน : 1073 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
    [มค023.310/04/1199] [วันที่ : 2017-06-22 ,อ่าน : 1115 ,โดย : ]
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที 2 (รพ.กุดรัง)
    [มค023.310/04/919] [วันที่ : 2017-05-22 ,อ่าน : 1143 ,โดย : ]
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที 1
    [มค023.310/04/738] [วันที่ : 2017-04-28 ,อ่าน : 1046 ,โดย : ]
โปรแกรม IP Messenger
    [] [วันที่ : 2016-11-24 ,อ่าน : 96 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ดูทั้งหมด..41

งานแพทย์แผนไทย !!

งานแพทย์แผนไทย

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ มาตรา 15 (2)
    [-] [วันที่ : 2022-02-18 ,อ่าน : 177 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ มาตรา 15 (3)
    [-] [วันที่ : 2022-02-18 ,อ่าน : 145 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ มาตรา 15 (4)
    [-] [วันที่ : 2022-02-18 ,อ่าน : 177 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ มาตรา 15 (5)
    [-] [วันที่ : 2022-02-18 ,อ่าน : 153 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
เผยแพร่เอกสาร บทบาทของสมุนไพรและยาแผนไทยในสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด
    [-] [วันที่ : 2021-09-03 ,อ่าน : 421 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
อบรมหลักสูตรการฝังเข็มสำหรับทันตแพทย์
    [สธ 0502/274] [วันที่ : 2021-05-11 ,อ่าน : 360 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
แนวทางการดูแลสุขภาพช่วงฤดูร้อนด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
    [สธ 0503.02/ว2360] [วันที่ : 2021-05-11 ,อ่าน : 439 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการรักษาด้วยฟ้าทะลายโจร
    [มค 0032.011/ว 390] [วันที่ : 2021-02-03 ,อ่าน : 550 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
แนวทางการจัดบริการคลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
    [-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 508 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
แนวทางการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
    [-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 495 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
ดูทั้งหมด..28

FDA !!

กลุ่มงานส่งเสิรมสุขภาพ

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมงที่ปรับแก้ไข
    [สธ0705.03/996] [วันที่ : 2022-09-13 ,อ่าน : 119 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
แจ้งแนวทางการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปี ชุดใหม่ (พ.ศ.2563)
    [สธ0923.04/ว4009] [วันที่ : 2021-07-01 ,อ่าน : 381 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
    [คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3547/2563] [วันที่ : 2021-01-12 ,อ่าน : 553 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
เกณฑ์การสมัครและคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ
    [สธ0917.03/ว445] [วันที่ : 2019-02-18 ,อ่าน : 755 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการผู้ป้วยสูงอายุกลุ่มอาการโรคผู้สูงอายุฯ
    [สธ0317/39] [วันที่ : 2019-02-12 ,อ่าน : 1342 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ครั้งที่ 1/62
    [สธ0032.006/ว5597] [วันที่ : 2018-11-19 ,อ่าน : 898 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
    [สธ0317/93] [วันที่ : 2018-05-11 ,อ่าน : 804 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรม
    [ศธ0514.20/ว297] [วันที่ : 2018-04-18 ,อ่าน : 1049 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการจัดทำสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ
    [สธ0923.04/ว865] [วันที่ : 2018-02-26 ,อ่าน : 917 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "Ambulatory Care in Geriatric Clinic for Nurse"
    [สธ0317/13] [วันที่ : 2018-02-22 ,อ่าน : 934 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ดูทั้งหมด..44

คบ. !! News

คุ้มครองผู้บริโภค

ประกาศเชิญชวนเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ สืบราคาร่วมระดับจังหวัด     [วันที่ : 2022-06-07 ,อ่าน : 146 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อร่วม วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม 2564     [วันที่ : 2021-05-17 ,อ่าน : 356 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
แบบฟอร์มนำเสนอขออนุมัติกรอบบัญชี, แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2564     [วันที่ : 2020-10-19 ,อ่าน : 680 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
รายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562     [วันที่ : 2020-01-15 ,อ่าน : 746 ,โดย : วรรษมน สัจจพงษ์ ]
รายการและราคาจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม ระดับจังหวัด 2563     [วันที่ : 2020-01-06 ,อ่าน : 563 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
แบบฟอร์มรายงานบริหารเวชภัณฑ์ ปีงบ 2564     [วันที่ : 2019-11-12 ,อ่าน : 827 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
แบบประเมินตนเองการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ AMR 2563     [วันที่ : 2019-10-24 ,อ่าน : 781 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์ 2562-2563     [วันที่ : 2019-06-09 ,อ่าน : 1244 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
รายงานผลการจัดซื้อยาร่วมประจำปี 2562     [วันที่ : 2019-06-09 ,อ่าน : 734 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
คู่มือโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน 2562     [วันที่ : 2019-04-02 ,อ่าน : 841 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
ดูทั้งหมด..13

NCD !! News

โรคไม่ติดต่อ NCD

แบบฟอร์มพันทึกข้อมูลการต่อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปีที่ 14 (รอบที่ 1 เดือน ตุลาคม 2565)
    [มค 0033.009/] [วันที่ : 2022-02-02 ,อ่าน : 606 ,โดย : สมเกียรติ ด่านแก้ว ]
แบบฟอร์มพันทึกข้อมูลการต่อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปีที่ 13 (รอบที่ 1 เดือน ตุลาคม 2564)
    [มค 0032.009] [วันที่ : 2021-08-27 ,อ่าน : 785 ,โดย : สมเกียรติ ด่านแก้ว ]
การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
    [สพฉ. 03/ว01820] [วันที่ : 2021-08-10 ,อ่าน : 391 ,โดย : สมเกียรติ ด่านแก้ว ]
รายงานผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูด/มะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2558 สะสมถึงปีงบประมาณ 2562
    [ว.849] [วันที่ : 2019-03-21 ,อ่าน : 1149 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
แบบสำรวจข้อมูลคนพิการจังหวัดมหาสารคามประจำปี 2561
    [-] [วันที่ : 2018-10-11 ,อ่าน : 873 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนพิการฯ
    [มค 0032.009/ว.2867] [วันที่ : 2018-10-10 ,อ่าน : 891 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนพิการฯ
    [มค0032.009/ว4958] [วันที่ : 2018-10-10 ,อ่าน : 810 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างเดือน พ.ย 60-เม.ย.61 (รพ.)
    [มค0032.009/ว2085] [วันที่ : 2018-07-11 ,อ่าน : 926 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างเดือน พ.ย 60-เม.ย.61 (อบต.)
    [มค0032.009/ว2084] [วันที่ : 2018-07-11 ,อ่าน : 907 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
แบบขอขึ้นทะเบียนบุคคลกู้ชีพ(EMS)
    [] [วันที่ : 2017-06-06 ,อ่าน : 27 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ดูทั้งหมด..9

พัฒนารูปแบบบริการ !! News

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

รายงานผลการดำเนินงาน PCC
    [-] [วันที่ : 2019-04-01 ,อ่าน : 894 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง และการดำเนินงานการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี โดยการตรวจอัลตร้าซาวด์ ประจำปีงบประมาณ 2562
    [-] [วันที่ : 2019-04-01 ,อ่าน : 877 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
แบบฟอร์มบันทึกคะแนน รพ.สต.ติดดาว ปี 2562
    [-] [วันที่ : 2019-03-05 ,อ่าน : 851 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
แผน PCC 10 ปี
    [-] [วันที่ : 2018-03-28 ,อ่าน : 1061 ,โดย : ธนิยาณัฐ แก้วม่วง ]
คู่มือการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
    [-] [วันที่ : 2018-02-20 ,อ่าน : 1032 ,โดย : ธนิยาณัฐ แก้วม่วง ]
คู่มือการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
    [-] [วันที่ : 2018-01-04 ,อ่าน : 1083 ,โดย : ธนิยาณัฐ แก้วม่วง ]
คู่มือ รพ.สต.ติดดาว ปี2561
    [1] [วันที่ : 2018-01-04 ,อ่าน : 1377 ,โดย : ธนิยาณัฐ แก้วม่วง ]
เอกสารประกอบการดำเนินงานพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี2561
    [-] [วันที่ : 2017-11-29 ,อ่าน : 1085 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
สรุปโครงการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม 2559 (กุดรัง)
    [มค023.310/04/429] [วันที่ : 2016-03-11 ,อ่าน : 1017 ,โดย : ]
ดูทั้งหมด..45

DENT !!

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ขอเชิญประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
    [มค.0033.008/ว1910] [วันที่ : 2022-06-27 ,อ่าน : 146 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
ขอเชิญร่วมสมัครโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพช่องปาก จังหวัดมหาสารคาม ปี 2565
    [มค.0033.008/ว1632] [วันที่ : 2022-06-27 ,อ่าน : 139 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ
    [มค 0032.008/ว735] [วันที่ : 2021-02-25 ,อ่าน : 934 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุม
    [มค 0032.008/ว3022] [วันที่ : 2020-10-30 ,อ่าน : 757 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประขำปี 2563
    [มค 0032.008/ว3023] [วันที่ : 2020-10-30 ,อ่าน : 768 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
ผลการประกวด กิจกรรมแคปชั่น คำคมสุขภาพ
    [-] [วันที่ : 2020-09-14 ,อ่าน : 831 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
ผลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "แม่ลูกผูกพัน ฟันแข็งแรง"
    [-] [วันที่ : 2020-09-14 ,อ่าน : 695 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนเพื่อทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
    [-] [วันที่ : 2020-08-18 ,อ่าน : 637 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
ขอแจ้งเลื่อนวันการออกนิเทศงานเฉพาะกิจงานทันตสาธารณสุขระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2563
    [มค.0032.008/ว1715] [วันที่ : 2020-06-08 ,อ่าน : 721 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
    [มค ๐๐๓๒.๐๐๘/ว๑๖๕๙] [วันที่ : 2020-05-29 ,อ่าน : 588 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
ดูทั้งหมด..6

หน่วยบริการ !! News

หน่วยบริการ สสอ./รพท./รพช./รพ.สต.

ประกาศเรื่องซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (รพ.กันทรวิชัย)
    [-] [วันที่ : 2017-08-04 ,อ่าน : 1193 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
รพ.ชื่นชม ประกาสราคากลางในการจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ระบบฮีทเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
    [] [วันที่ : 2017-06-08 ,อ่าน : 13 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดในเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด (รพ.ชื่นชม)
    [] [วันที่ : 2017-05-19 ,อ่าน : 24 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เครื่องตรวจคลื่นหัวใจพร้อมแบบประมวณผลจัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs (รพ.ชื่นชม)
    [] [วันที่ : 2017-05-19 ,อ่าน : 21 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (รพ.กันทรวิชัย)
    [] [วันที่ : 2017-01-27 ,อ่าน : 116 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ประกาศสอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.กันทรวิชัย
    [] [วันที่ : 2017-01-20 ,อ่าน : 82 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ดูทั้งหมด..303

กิจกรรมของเรา !! News

ภาพโดย โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

สสจ.มหาสารคาม กิจกรรมออกกำลังกายในงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ
....วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายในงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง .....
[โพสต์วันที่ : 2022-10-26 โดย : ปวีณา]
สสจ.มหาสารคาม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
....วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยย.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-26 โดย : ปวีณา]
สสจ.มหาสารคาม เข้ารับรางวัล "SMART LAB & X-RAY AWARD" ห้องปฎิบัติการทางการแพทย์และห้อง ปฎิบัติการรังสีวินิจฉัย ประเภท โรงพยาบาลชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
....วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ดร.นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายแพทย์กัมพล เอี่ยมเกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย เข้ารับรางวัล.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-25 โดย : ปวีณา]
สสจ.มหาสารคาม รับโล่ประกาศเกียรติคุณชุมชนดีเด่นในการดําเนินงานตามแนวคิด CBTx & Harm reduction ในการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ปี 2565
....วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. ดร.นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณชุมชนดีเด่นในการดําเนินงานตามแนวคิด CBTx & Harm reduction (จํานวน 39 .....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-23 โดย : ปวีณา]
สสจ.มหาสารคาม แถลงข่าว “การเพิ่มคนสุขภาพดี เพิ่มแคลลอรี่ และโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เพื่อคนมหาสารคามสุขภาพดี สู่เมืองเปี่ยมสุข
....วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมแถลงข่าว “การเพิ่มคนสุขภาพดี เพิ่มแคลลอรี่ และโครงการแสง.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-15 โดย : ปวีณา]
ดูทั้งหมด..303

กิจกรรมของเรา !! News

ภาพโดย โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

สสจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ และร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
....วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ และร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกีย.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-11 โดย : ปวีณา ]
สสจ.มหาสารคาม ออกประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ (KPIs) ประจำปีงบประมาณ 2565 อ.พยัคฆภูมิพิสัย
....วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ (KPIs) ประจำปีงบประมาณ 2565 และเป็นประธานในพ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-10 โดย : ปวีณา ]
สสจ.มหาสารคาม ออกประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ (KPIs) ประจำปีงบประมาณ 2565 อ.เมืองมหาสารคาม
....วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ (KPIs) ประจำปีงบประมาณ 2565 และเป็นประธานในพ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-08 โดย : ปวีณา ]
สสจ.มหาสารคาม ประชุม (กวป.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 7/2565
....วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงาน อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลช.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-01 โดย : ปวีณา ]
สสจ.มหาสารคาม รับการตรวจเยี่ยมเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล “ศรีสวางควัฒน” ประจำปี 2565
....วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอกันทรวิชัย นพ.หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รั.....
[โพสต์วันที่ : 2022-07-27 โดย : ปวีณา ]
ดูทั้งหมด..61

Form !! News

แบบฟอร์มและรายงาน

แบบฟอร์ม ใบลา ตามระเบียบการลา พ.ศ.2555
    [วันที่ : 2022-09-05 ,อ่าน : 1312 ,โดย : นายปภังกร โคตะลุ ]
แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
    [วันที่ : 2022-06-13 ,อ่าน : 151 ,โดย : นายปภังกร โคตะลุ ]
ใบสมัครขอรับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ
    [วันที่ : 2022-06-13 ,อ่าน : 157 ,โดย : นายปภังกร โคตะลุ ]
แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารคำขอประเมินผลงานวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
    [วันที่ : 2022-04-26 ,อ่าน : 241 ,โดย : วิไลวรรณ เทศพรม ]
แบบฟอร์มการจัดทำผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ
    [วันที่ : 2022-04-21 ,อ่าน : 726 ,โดย : วิไลวรรณ เทศพรม ]

IT@Mahasarakham Provincial Public Health Office©2022

DesignBy:bancha_u@hotmail.com