ที่อยู่ : เลขที่ 164 ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

เบอร์โทร : 0-4377-7971,0-4377-7972,0-4377-7973,0-4377-7975,Fax0-4377-7970

เบอร์แฟกซ์ : 0-4377-7970