My logo
นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
My logo My logo

ปกผู้ตรวจรอบที่ 2
My logo My logo My logo kpi-now.jpg My logo
vdocon
corona2019 My logo ศูนย์เฝ้าระวังโรคจังหวัดมหาสารคาม corona2019

corona2019

corona2019

ตารางห้องประชุม
My logo
My logo My logo My logo hdc hdc
hdc hdc hdc hdc
hdc
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 09-09-2559
covid19


covid19
ดูทั้งหมด..839

1.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามและคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง COVID-19

คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3357/2564 ลงวันที่ 31 ต.ค.64     [วันที่ : 2021-10-31 ,อ่าน : 838 ]
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3223/2564 ลงวันที่ 19 ต.ค.64     [วันที่ : 2021-10-19 ,อ่าน : 650 ]
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2993/2564 ลงวันที่ 29 ก.ย.64     [วันที่ : 2021-09-29 ,อ่าน : 1446 ]
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2520/2564 ลงวันที่ 13 ก.ย.64     [วันที่ : 2021-09-13 ,อ่าน : 1331 ]
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2390/2564 ลงวันที่ 6 ก.ย.64     [วันที่ : 2021-09-06 ,อ่าน : 974 ]
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2258/2564 ลงวันที่ 30 ส.ค.64     [วันที่ : 2021-08-30 ,อ่าน : 1223 ]
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2137/2564 ลงวันที่ 12 ส.ค.64     [วันที่ : 2021-08-12 ,อ่าน : 1750 ]
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2054/2564 ลงวันที่ 3 ส.ค.64     [วันที่ : 2021-08-03 ,อ่าน : 1509 ]
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2035/2564 ลงวันที่ 30 ก.ค.64     [วันที่ : 2021-07-30 ,อ่าน : 1048 ]
คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1992/2564 ลงวันที่ 23 ก.ค.64     [วันที่ : 2021-07-23 ,อ่าน : 1318 ]
ดูทั้งหมด..839

2.มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม!!

รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 37     [วันที่ : 2021-10-06 ,อ่าน : 137 ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 36     [วันที่ : 2021-09-22 ,อ่าน : 118 ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 35     [วันที่ : 2021-09-16 ,อ่าน : 86 ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 34     [วันที่ : 2021-09-10 ,อ่าน : 123 ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 33     [วันที่ : 2021-09-03 ,อ่าน : 111 ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 32     [วันที่ : 2021-08-26 ,อ่าน : 120 ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 31     [วันที่ : 2021-08-17 ,อ่าน : 110 ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 30     [วันที่ : 2021-08-05 ,อ่าน : 101 ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 29     [วันที่ : 2021-08-03 ,อ่าน : 120 ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 28     [วันที่ : 2021-07-29 ,อ่าน : 149 ]
ดูทั้งหมด..839

3.ข้อสั่งการจากการประชุม EOC COVID-19!!

ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 7/2565 วันที 16 พฤศจิกายน 2564     [วันที่ : 2021-11-23 ,อ่าน : 58 ]
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564     [วันที่ : 2021-11-23 ,อ่าน : 46 ]
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข วันที 19 พฤศจิกายน 2564     [วันที่ : 2021-11-23 ,อ่าน : 23 ]
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 6/2565 วันที 8 พฤศจิกายน 2564     [วันที่ : 2021-11-11 ,อ่าน : 35 ]
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564     [วันที่ : 2021-11-11 ,อ่าน : 42 ]
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564     [วันที่ : 2021-11-05 ,อ่าน : 67 ]
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 5/2565 วันที 3 พฤศจิกายน 2564     [วันที่ : 2021-11-05 ,อ่าน : 52 ]
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 26 ตุลาคม 2564     [วันที่ : 2021-10-29 ,อ่าน : 59 ]
ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 4/2565 วันที 26 ตุลาคม 2564     [วันที่ : 2021-10-29 ,อ่าน : 73 ]
สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 19 ตุลาคม 2564     [วันที่ : 2021-10-26 ,อ่าน : 63 ]
ดูทั้งหมด..839

4.เอกสารประกอบการประชุม EOC COVID-19!!

วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564     [วันที่ : 2021-11-23 ,อ่าน : 17 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564     [วันที่ : 2021-11-15 ,อ่าน : 31 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564     [วันที่ : 2021-11-08 ,อ่าน : 28 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564     [วันที่ : 2021-11-03 ,อ่าน : 75 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 26 ตุลาคม 2564     [วันที่ : 2021-10-26 ,อ่าน : 59 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 19 ตุลาคม 2564     [วันที่ : 2021-10-18 ,อ่าน : 84 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 12 ตุลาคม 2564     [วันที่ : 2021-10-12 ,อ่าน : 85 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 8 ตุลาคม 2564     [วันที่ : 2021-10-08 ,อ่าน : 49 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 129 วันที่ 28 กันยายน 2564     [วันที่ : 2021-09-28 ,อ่าน : 91 ]
วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 128 วันที่ 23 กันยายน 2564     [วันที่ : 2021-09-23 ,อ่าน : 88 ]
ดูทั้งหมด..839

5.คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 ระดับอำเภอ

มท0230-ว7753-ลว.27ธ.ค.63-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด     [วันที่ : 2021-01-04 ,อ่าน : 384 ]
มท0230-ว7830-ลว.30ธ.ค.63-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด-การพิจารณา     [วันที่ : 2021-01-04 ,อ่าน : 353 ]
มท0230-ว7754-ลว.27ธ.ค.63-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด     [วันที่ : 2021-01-04 ,อ่าน : 314 ]
โทรสารแจ้งจังหวัด เรื่อง คำสั่ง ศบค. ที่ 1-2564     [วันที่ : 2021-01-04 ,อ่าน : 320 ]
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอแกดำ     [วันที่ : 2020-03-30 ,อ่าน : 457 ]
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอบรบือ     [วันที่ : 2020-03-26 ,อ่าน : 522 ]
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอโกสุมพิสัย     [วันที่ : 2020-03-26 ,อ่าน : 490 ]
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอชื่นชม     [วันที่ : 2020-03-26 ,อ่าน : 521 ]
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอนาเชือก     [วันที่ : 2020-03-26 ,อ่าน : 393 ]
คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอยางสีสุราช     [วันที่ : 2020-03-26 ,อ่าน : 447 ]
ดูทั้งหมด..839

7.ข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง COVID-19

ด่วนที่สุด มท 0321/ว 4466     [วันที่ : 2021-08-09 ,อ่าน : 125 ]
แนวทางการดูแลผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อ covid-19 ด้วย ATK เป็น บวก     [วันที่ : 2021-08-09 ,อ่าน : 117 ]
คู่มือการบริหารการพยาบาล_COVID-19_2564     [วันที่ : 2021-08-05 ,อ่าน : 96 ]
แนวทาง ATK positive_03082564     [วันที่ : 2021-08-05 ,อ่าน : 69 ]
แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)-CPG_COVID_v.17_n_20210804     [วันที่ : 2021-08-05 ,อ่าน : 178 ]
ใช้สถานปนสถานเผาขยะติดเชื้อ ในสถานการณ์โควิด19     [วันที่ : 2021-08-01 ,อ่าน : 88 ]
สปสช เสนอ HI _ CI_ns 29 jun 2021 v1     [วันที่ : 2021-07-21 ,อ่าน : 85 ]
COVID 19 Primary care hub_orientation2     [วันที่ : 2021-07-21 ,อ่าน : 74 ]
มท0230-ว3976-ลว.11ก.ค.64-แจ้ง-ผวจ.ทุกจังหวัด-เรื่อง-มา     [วันที่ : 2021-07-21 ,อ่าน : 91 ]
มท0203-ว4146-ลว.19ก.ค.64-แจ้ง-กทม.-และ-ทุกจังหวัด     [วันที่ : 2021-07-21 ,อ่าน : 88 ]
corona2019
ดูทั้งหมด..196

News !! News

ประชาสัมพันธ์

new ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-11-26 ,อ่าน : 77 ,โดย : ธนาธิป วิชัยวงษ์ ]
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-11-22 ,อ่าน : 78 ,โดย : ธนาธิป วิชัยวงษ์ ]
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-11-19 ,อ่าน : 35 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานทพความสะอาด
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-11-15 ,อ่าน : 43 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานทพความสะอาด
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-11-02 ,อ่าน : 75 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
    [มค.0032.012/] [วันที่ : 2021-09-20 ,อ่าน : 808 ,โดย : ธณัฐญา รุดโถ ]
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม เรื่อง Update Crictical Care 2021 for Nurses
    [อว 8393(7.18.1)/634] [วันที่ : 2021-08-03 ,อ่าน : 163 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง
    [สธ0917.01/ว1607] [วันที่ : 2021-06-29 ,อ่าน : 168 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
    [สธ0917.03/ว1600] [วันที่ : 2021-06-29 ,อ่าน : 100 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นพี่เลี้ยงและนิเทศการฝึกปฏิบัติงานของพระคิลานุปัฏฐาก หลักสูตร 70 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ กรมอนามัย
    [สธ0941.03/ว3876] [วันที่ : 2021-06-29 ,อ่าน : 220 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ดูทั้งหมด..71

Meeting !! News

สรุปประชุมประจำเดือน

สรุปรายงานการประชุมครั้งที่10/2564
    [0032.002/-] [วันที่ : 2021-11-23 ,อ่าน : 28 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่9/2564
    [0032.002/-] [วันที่ : 2021-10-19 ,อ่าน : 134 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่9/2564
    [0032.002/-] [วันที่ : 2021-10-19 ,อ่าน : 40 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่9/2564
    [0032.002/-] [วันที่ : 2021-10-19 ,อ่าน : 56 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่9/2564
    [0032.002/-] [วันที่ : 2021-10-01 ,อ่าน : 115 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่7/2564
    [0032.002/-] [วันที่ : 2021-08-24 ,อ่าน : 118 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2564
    [-] [วันที่ : 2021-07-16 ,อ่าน : 145 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่5/2564
    [0032.002/-] [วันที่ : 2021-07-02 ,อ่าน : 173 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่4/2566
    [0032.002/-] [วันที่ : 2021-05-25 ,อ่าน : 138 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
รายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 3/2564
    [-] [วันที่ : 2021-04-21 ,อ่าน : 168 ,โดย : ชลธิชา ดวงมาลี ]
ดูทั้งหมด..491

Seminar !! News

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

new ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม
    [สธ.0232.058/ว3841ๅ] [วันที่ : 2021-11-25 ,อ่าน : 6 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
new ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
    [อว 68104.4/พิเศษ] [วันที่ : 2021-11-25 ,อ่าน : 7 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
new เชิญรับชมรายการวันแพทย์ทางโทรทัศน์ NBT 2 HD ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายนเวลา 15.00-17.00น.
    [ที่ พสท 293/2564] [วันที่ : 2021-11-25 ,อ่าน : 6 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
new โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร
    [สธ 0246/ว26148] [วันที่ : 2021-11-24 ,อ่าน : 4 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
new ขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ การดูแลรักษาโรคทางระบบหายใจและเวชบำบัดฯ
    [อว.660301.6.2.2/264] [วันที่ : 2021-11-24 ,อ่าน : 6 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางฯ
    [สธ.0232.05/ว3654] [วันที่ : 2021-11-19 ,อ่าน : 28 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางฯ
    [สธ.0232.05/ว3654] [วันที่ : 2021-11-19 ,อ่าน : 19 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
    [อว 8393(7.18.1)/739] [วันที่ : 2021-11-19 ,อ่าน : 9 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
โปรดเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นองค์ปาฐก
    [รอ.lecture 05/2564] [วันที่ : 2021-11-19 ,อ่าน : 20 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2565
    [สสสท 449/25645] [วันที่ : 2021-11-18 ,อ่าน : 16 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ดูทั้งหมด..106

Bid/Procure !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานทพความสะอาด
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-11-02 ,อ่าน : 55 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ
    [10/2565] [วันที่ : 2021-10-21 ,อ่าน : 86 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-10-14 ,อ่าน : 73 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ
    [8/2564] [วันที่ : 2021-10-14 ,อ่าน : 46 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งผู้บันทึกข้อมูลจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการให้บริการด้านการอนุญาต
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-09-21 ,อ่าน : 166 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-09-15 ,อ่าน : 70 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2564
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-09-01 ,อ่าน : 63 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ (งบเงินกู้ 64)
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-06-04 ,อ่าน : 168 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกวดรราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รถพยาบาล) จำนวน 2 รายการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-05-18 ,อ่าน : 107 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2564
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-05-11 ,อ่าน : 138 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ดูทั้งหมด..55

Plan !! News

หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร พัฒนายุทธศาสตร์

คู่มือชี้แจงแนวทางและรายละเอียด KPIs ปี 2564 ณ วันที่ 5 เม.ย. 2564
    [-] [วันที่ : 2021-04-01 ,อ่าน : 286 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
เอกสารประกอบการจัดทำข้อมูลตรวจราชการรอบที่ 2/2563
    [002] [วันที่ : 2020-06-02 ,อ่าน : 830 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
เอกสารประกอบการประชุมการชี้แจงแนวทางและรายละเอียด (Template) ตัวชี้วัดการประเมินผลปฏิบัติราชการ (KPIs) ประจำปีงบประมาณ 2563
    [-] [วันที่ : 2020-02-19 ,อ่าน : 437 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
เอกสารประกอบการจัดทำคู่มือตรวจราชการรอบ 1-2563
    [-] [วันที่ : 2020-02-03 ,อ่าน : 425 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
แบบตารางจัดทำข้อมูลตรวจราชการรอบที่ 2-2562
    [-] [วันที่ : 2019-05-28 ,อ่าน : 543 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
สรุปข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2019-05-28 ,อ่าน : 500 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
แบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 (SARs)
    [-] [วันที่ : 2019-05-24 ,อ่าน : 642 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
แบบฟอร์มการตรวจราชการ
    [-] [วันที่ : 2019-01-04 ,อ่าน : 580 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
แบบฟอร์มการตรวจราชการ-สรุปผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำเอกสารรับตรวจราชการ รอบที่ 1/2562 (จัดส่งเอกสารตามแบบฟอร์มการตรวจราชการให้งานยุทธศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 25 มกราคม ๒๕62
    [-] [วันที่ : 2019-01-04 ,อ่าน : 812 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    [-] [วันที่ : 2019-01-03 ,อ่าน : 642 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
My logo My logo
ดูทั้งหมด..349

PIS !! News

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

รับสมัครผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคนที่ 2 ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม จำนวน 1 อัตรา
    [มค 0032.012/ว3870 ลว 23 พ.ย.64] [วันที่ : 2021-11-23 ,อ่าน : 50 ,โดย : นายปภังกร โคตะลุ ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
    [มค0032.012/] [วันที่ : 2021-11-19 ,อ่าน : 45 ,โดย : ธณัฐญา รุดโถ ]
ประกาศโรงพยาบาลนาเชือกรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
    [-] [วันที่ : 2021-11-15 ,อ่าน : 75 ,โดย : นายปภังกร โคตะลุ ]
รับสมัครข้าราชการเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคนที่ 2 สสอ.ชื่นชม
    [มค 0032.012/ว3733] [วันที่ : 2021-11-11 ,อ่าน : 79 ,โดย : นายปภังกร โคตะลุ ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
    [มค0032.012/] [วันที่ : 2021-11-05 ,อ่าน : 92 ,โดย : ธณัฐญา รุดโถ ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
    [-] [วันที่ : 2021-11-03 ,อ่าน : 70 ,โดย : ธณัฐญา รุดโถ ]
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
    [ลว.28 ต.ค.64] [วันที่ : 2021-10-28 ,อ่าน : 124 ,โดย : นางจินตนา วงผักเบี้ย ]
การย้ายภายในจังหวัด รอบที่ 1 ปี 2565
    [มค 0032.012/ว18655 - ว3430] [วันที่ : 2021-10-15 ,อ่าน : 291 ,โดย : นายปภังกร โคตะลุ ]
การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น
    [มค 0032.012/ว 3349] [วันที่ : 2021-10-05 ,อ่าน : 404 ,โดย : วิไลวรรณ เทศพรม ]
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ในสังกัดจังหวัดมหาสารคาม
    [ปรกาศ ณ วันที่ 6 ก.ย. 66] [วันที่ : 2021-09-07 ,อ่าน : 299 ,โดย : นางจินตนา วงผักเบี้ย ]
ดูทั้งหมด..206

News !! News

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

new โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
    [ฉช0032.101/ว81 ลว 22พ.ย.64] [วันที่ : 2021-11-25 ,อ่าน : 10 ,โดย : miyamotonk ]
กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดี และรองเลขาธิการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ตำแหน่ง
    [สธ0208.10/ว917 ลว 18 พ.ย.64] [วันที่ : 2021-11-23 ,อ่าน : 10 ,โดย : miyamotonk ]
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1
    [นว0032.1/ว465] [วันที่ : 2021-11-23 ,อ่าน : 11 ,โดย : miyamotonk ]
โรงพยาบาลกระปี่ รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
    [กบ0032.2/ว159 ลว16 พ.ย.64] [วันที่ : 2021-11-23 ,อ่าน : 7 ,โดย : miyamotonk ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
    [นพ.0032.001.03/ว9794] [วันที่ : 2021-11-22 ,อ่าน : 13 ,โดย : miyamotonk ]
สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
    [ศก0032..009/ว6098 ลว 16 พ.ย.64] [วันที่ : 2021-11-22 ,อ่าน : 13 ,โดย : miyamotonk ]
สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
    [ศก0032.009/ว6096 ลว 16พ.ย.64] [วันที่ : 2021-11-22 ,อ่าน : 13 ,โดย : miyamotonk ]
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทยย์ทางเลือก รับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
    [สธ0501.02/5876] [วันที่ : 2021-11-19 ,อ่าน : 38 ,โดย : miyamotonk ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ขยายเวลารับย้าย/รับโอน ข้าราชการ
    [รบ0032/ว7571] [วันที่ : 2021-11-19 ,อ่าน : 23 ,โดย : miyamotonk ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ขยายเวลารับย้าย/รับโอน ข้าราชการ
    [รบ0032/ว7569] [วันที่ : 2021-11-19 ,อ่าน : 22 ,โดย : miyamotonk ]


ดูทั้งหมด..9

วารสารวิชาการ สสจ.มค !! News

วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรฯ ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการ สสจ.มค.
    [มค0032.002/ว3671] [วันที่ : 2021-11-05 ,อ่าน : 28 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจ ร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [มค0032.002/ว1486] [วันที่ : 2021-04-26 ,อ่าน : 160 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [มค0032.002/ว1485] [วันที่ : 2021-04-26 ,อ่าน : 125 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [มค0032.002/ว1095] [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 730 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [มค0032.002/ว1095] [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 708 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [มค0032.002/ว1095] [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 792 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
การเตรียมและส่งต้นฉบับวารสาร
    [-] [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 807 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
แบบประเมินบทความวิจัย
    [-] [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 756 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
แบบฟอร์มการส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์
    [-] [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 720 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ดูทั้งหมด..68

Research !! News

งานวิจัย

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุททธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2565 ุร่นที่ 10 (ออนไลน์)
    [อว. 8422/ 3346] [วันที่ : 2021-11-04 ,อ่าน : 43 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งโครงร่างงานวิจัย (Proposal) เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    [สธ 0219/ ว 64] [วันที่ : 2021-10-20 ,อ่าน : 26 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2565
    [สธ 0219/ว 4186] [วันที่ : 2021-10-20 ,อ่าน : 60 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการงานบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2564
    [1/2564] [วันที่ : 2021-05-03 ,อ่าน : 243 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal ประจำปี 2563
    [สธ 0219/ 15134 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560] [วันที่ : 2020-08-13 ,อ่าน : 627 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC2020)
    [สธ 0232.03/ ว 451] [วันที่ : 2020-02-19 ,อ่าน : 678 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMCs Award
    [สธ 0604.04/ว 1830] [วันที่ : 2019-12-02 ,อ่าน : 934 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2563
    [อว 0405/ ว 2250] [วันที่ : 2019-10-25 ,อ่าน : 703 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Standard Course in Clinical Trial and GCP Traning 2019
    [อว 64.13/ วจ 617/2562] [วันที่ : 2019-10-25 ,อ่าน : 634 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "การประกวดผลงานวิจัย Research oral presentation in CKD"
    [สธ 0207.04/ ว 2170] [วันที่ : 2019-10-10 ,อ่าน : 780 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ดูทั้งหมด..14

Computer !! News

จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ประจำปี2562
    [สธ 0207.04/ ว 2170] [วันที่ : 2019-03-19 ,อ่าน : 643 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เอกสาร-ตารางการอบรม
    [สธ 0207.04/ ว 2170] [วันที่ : 2018-10-16 ,อ่าน : 623 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เอกสาร-คู่มือการใช้งานสำหรับคณะกรรมการระดับกรมเขตจังหวัด v10
    [สธ 0207.04/ ว 2170] [วันที่ : 2018-10-16 ,อ่าน : 594 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เอกสาร-อบรมสำหรับผู้ใช้งานคณะกรรมการกรม.จังหวัดV 2
    [สธ 0207.04/ ว 2170] [วันที่ : 2018-10-16 ,อ่าน : 582 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑
    [สธ 0207.04/ ว 2170] [วันที่ : 2018-10-09 ,อ่าน : 590 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
    [สธ 0207.04/ ว 2170] [วันที่ : 2018-06-20 ,อ่าน : 767 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ 1/2559
    [สธ 0207.04/ ว 2170] [วันที่ : 2018-01-08 ,อ่าน : 862 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
    [สธ 0207.04/ ว 2170] [วันที่ : 2017-04-25 ,อ่าน : 47 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ร่าง เกณฑ์ราคากลาง ปี 2560
    [สธ 0207.04/ ว 2170] [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 148 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
    [สธ 0207.04/ ว 2170] [วันที่ : 2017-02-08 ,อ่าน : 641 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ดูทั้งหมด..93

ตรวจสอบและควบคุมภายใน !!

ตรวจสอบและควบคุมภายใน

แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๖๔
    [-] [วันที่ : 2021-08-11 ,อ่าน : 79 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
ค่านิยม MOPH
    [-] [วันที่ : 2021-06-01 ,อ่าน : 92 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
พรบ.โรคติดต่อ
    [-] [วันที่ : 2021-06-01 ,อ่าน : 93 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง
    [-] [วันที่ : 2021-04-20 ,อ่าน : 165 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
คู่มือการป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวม
    [-] [วันที่ : 2021-01-14 ,อ่าน : 326 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
แนวทางการดำเนินงาน EIA 5 มิติ จ.มหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2020-01-24 ,อ่าน : 492 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน.pdf
    [-] [วันที่ : 2020-01-22 ,อ่าน : 443 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
แบบสอบทานตรวจสอบภายใน ปี 2563
    [-] [วันที่ : 2020-01-21 ,อ่าน : 467 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
แบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน
    [-] [วันที่ : 2019-10-31 ,อ่าน : 497 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
ผลการประเมิน การปฎิบัติราชการ ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562
    [-] [วันที่ : 2019-08-26 ,อ่าน : 508 ,โดย : จรรทิวา ราชพรหมมา ]
ดูทั้งหมด..54

การเงิน !! News

การเงินและบัญชี

new งบทดลองเดือนตุลาคม 2564
    [-] [วันที่ : 2021-11-24 ,อ่าน : 12 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564
    [-] [วันที่ : 2021-10-29 ,อ่าน : 53 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองเดือนกันยายน 2564
    [-] [วันที่ : 2021-10-16 ,อ่าน : 58 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2564
    [-] [วันที่ : 2021-10-15 ,อ่าน : 48 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2564
    [-] [วันที่ : 2021-08-20 ,อ่าน : 76 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองเดือนมิถุนายน 2564
    [-] [วันที่ : 2021-07-15 ,อ่าน : 79 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2564
    [-] [วันที่ : 2021-06-23 ,อ่าน : 88 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองเดือนเมษายน 2564
    [-] [วันที่ : 2021-06-07 ,อ่าน : 92 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองเดือนมีนาคม 2564
    [-] [วันที่ : 2021-06-04 ,อ่าน : 98 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2564
    [-] [วันที่ : 2021-06-02 ,อ่าน : 87 ,โดย : อัจฉรานันท์ บัณฑจิต ]
ดูทั้งหมด..106

Bid/Procure !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานทพความสะอาด
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-11-02 ,อ่าน : 55 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ
    [10/2565] [วันที่ : 2021-10-21 ,อ่าน : 86 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-10-14 ,อ่าน : 73 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ
    [8/2564] [วันที่ : 2021-10-14 ,อ่าน : 46 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งผู้บันทึกข้อมูลจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการให้บริการด้านการอนุญาต
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-09-21 ,อ่าน : 166 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-09-15 ,อ่าน : 70 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2564
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-09-01 ,อ่าน : 63 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ (งบเงินกู้ 64)
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-06-04 ,อ่าน : 168 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกวดรราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รถพยาบาล) จำนวน 2 รายการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-05-18 ,อ่าน : 107 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2564
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-05-11 ,อ่าน : 138 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ดูทั้งหมด..272

......

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าประดับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-11-19 ,อ่าน : 8 ,โดย : ธนาธิป วิชัยวงษ์ ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2564
    [มค 0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-11-16 ,อ่าน : 10 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ 4 รายการ
    [-] [วันที่ : 2021-11-12 ,อ่าน : 18 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๒๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-11-11 ,อ่าน : 8 ,โดย : ธนาธิป วิชัยวงษ์ ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-11-11 ,อ่าน : 6 ,โดย : ธนาธิป วิชัยวงษ์ ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารเข้าเล่มสรุปการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จำนวน ๑ โครงการ
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-11-02 ,อ่าน : 5 ,โดย : ธนาธิป วิชัยวงษ์ ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบูธทรรศการแสดงผลงาน จำนวน ๑ โครงการ
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-11-02 ,อ่าน : 6 ,โดย : ธนาธิป วิชัยวงษ์ ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบไวนิล พร้อมติดตั้งและรื้อถอน 4 มุมเมือง จำนวน ๑ โครงการ
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-11-02 ,อ่าน : 7 ,โดย : ธนาธิป วิชัยวงษ์ ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายเชียร์ จำนวน ๑ โครงการ
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-11-02 ,อ่าน : 7 ,โดย : ธนาธิป วิชัยวงษ์ ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ ๒ รายการ
    [-] [วันที่ : 2021-10-28 ,อ่าน : 31 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
ดูทั้งหมด..46

ราคากลางอ้างอิง !! News

ราคากลางอ้างอิง

ประกาสราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลนาดูน ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-03-11 ,อ่าน : 598 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
แบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2563
    [มค 0032.012/ว412 ลว. 13 ก.พ. 63] [วันที่ : 2020-02-13 ,อ่าน : 374 ,โดย : นางจินตนา วงผักเบี้ย ]
ราคากลางก่อสรา้งอาคารพักพยาบาบ 24 ห้อง รพ.พยัคฯ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-07-09 ,อ่าน : 491 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศราคากลาง รั้วตาข่ายถัก จำนวน 3 แห่ง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2019-06-17 ,อ่าน : 549 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร จำนวน ๓ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-09-25 ,อ่าน : 554 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 592 ตารางเมตร จำนวน ๒ หลัง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-09-18 ,อ่าน : 571 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลกันทรวิชัย ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง
    [-] [วันที่ : 2018-09-07 ,อ่าน : 606 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลกันทรวิชัย ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 1 หลัง
    [-] [วันที่ : 2018-09-07 ,อ่าน : 1055 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ราคากลางจ้างจัดบู๊ท จำนวน 3 รายการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-07-31 ,อ่าน : 610 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศราคากลางปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ สสจ.มหาสารคาม
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2018-07-25 ,อ่าน : 574 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ดูทั้งหมด..75

Traditional procurement !!

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-04-21 ,อ่าน : 189 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
    [มค 0032.001.3/] [วันที่ : 2021-04-09 ,อ่าน : 187 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง (รายการเงินกู้ฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการก่อสร้าง
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-25 ,อ่าน : 273 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง (รายการเงินกู้ฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 3 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-02-25 ,อ่าน : 242 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 3 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 253 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 250 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1)
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2021-01-14 ,อ่าน : 223 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
วิเคราะห์แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2563
    [มค 0032.001] [วันที่ : 2020-12-21 ,อ่าน : 323 ,โดย : กนกอร บุญเพ็ง ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัรฑ์การแพทย์ 18 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 โครงการ
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-11-26 ,อ่าน : 312 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    [มค0032.001.3/-] [วันที่ : 2020-11-18 ,อ่าน : 406 ,โดย : วรยศ คุ้มตะบุตร ]
ดูทั้งหมด..115

สัญญาซื้อจ้าง !! News

สัญญาซื้อจ้าง

สัญญาซื้อเครื่องรักษาด้วยการกระแทก
    [สัญญาเลขที่ 88/2564] [วันที่ : 2021-05-17 ,อ่าน : 128 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาเครื่องพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน
    [สัญญาเลขที่ 89/2564] [วันที่ : 2021-05-17 ,อ่าน : 107 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาตู้ปลอดเชื้อ Class ll ขนาด 4 ฟุต
    [สัญญาเลขที่ 90/2564] [วันที่ : 2021-05-17 ,อ่าน : 110 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้
    [สัญญาเลขที่ 91/2564] [วันที่ : 2021-05-17 ,อ่าน : 112 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัตราซาวด์
    [สัญญาเลขที่ 92/2564] [วันที่ : 2021-05-17 ,อ่าน : 116 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อขายเครื่องอัตราซาวด์เพื่อการรักษา
    [สัญญาเลขที่ 93/2564] [วันที่ : 2021-05-17 ,อ่าน : 99 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อเครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้าปรับระดับสูงต่ำได้
    [สัญญาเลขที่ 94/2564] [วันที่ : 2021-05-17 ,อ่าน : 102 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อหม้อต้มแผ่นความร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ แผ่น
    [สัญญาเลขที่ 95/2564] [วันที่ : 2021-05-17 ,อ่าน : 107 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อหม้อแช่พาราฟิน
    [สัญญาเลขที่ 96/2564] [วันที่ : 2021-05-17 ,อ่าน : 108 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
สัญญาซื้อเตียงสำหรับทำการรักษา
    [สัญญาเลขที่ 97/2564] [วันที่ : 2021-05-17 ,อ่าน : 108 ,โดย : ประคอง โสมาบุตร ]
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ดูทั้งหมด..42

News !! News

ประชาสัมพันธ์

ประชุมตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1_1 กุมภาพันธ์ 2564
    [-] [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 316 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
รูปเล่มคู่มือนิเทศงานสาธารณสุข ปี 2564_4 มกรา
    [-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 382 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
5. รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 343 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน covid-19 ประจำปี 2564 จ.มค.
    [-] [วันที่ : 2021-01-07 ,อ่าน : 349 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ข้อกำหนดฉบับ 16
    [covid6] [วันที่ : 2021-01-04 ,อ่าน : 274 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและการบูรณาการแผนงาน2564.pdf
    [-] [วันที่ : 2020-12-25 ,อ่าน : 318 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ และการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 ส าหรับเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ-ต าบล
    [-] [วันที่ : 2020-12-08 ,อ่าน : 458 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
นพ.สสจ.ถ่ายทอดนโยบาย 2564สู่การปฏิบัติ(26 ตค.63)
    [-] [วันที่ : 2020-10-23 ,อ่าน : 452 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
นำเสนอผลงาน พนย.ปี 2563 และ รูปเล่มเอกสารสรุปผลงาน พนย.ปี 2563
    [-] [วันที่ : 2020-10-13 ,อ่าน : 522 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
แนวทางการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564
    [-] [วันที่ : 2020-09-29 ,อ่าน : 736 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ดูทั้งหมด..53

Plan !! News

หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร พัฒนายุทธศาสตร์

คู่มือชี้แจงแนวทางและรายละเอียด KPIs ปี 2564 ณ วันที่ 5 เม.ย. 2564
    [-] [วันที่ : 2021-04-01 ,อ่าน : 286 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
เอกสารประกอบการจัดทำข้อมูลตรวจราชการรอบที่ 2/2563
    [002] [วันที่ : 2020-06-02 ,อ่าน : 830 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
เอกสารประกอบการประชุมการชี้แจงแนวทางและรายละเอียด (Template) ตัวชี้วัดการประเมินผลปฏิบัติราชการ (KPIs) ประจำปีงบประมาณ 2563
    [-] [วันที่ : 2020-02-19 ,อ่าน : 437 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
เอกสารประกอบการจัดทำคู่มือตรวจราชการรอบ 1-2563
    [-] [วันที่ : 2020-02-03 ,อ่าน : 425 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
แบบตารางจัดทำข้อมูลตรวจราชการรอบที่ 2-2562
    [-] [วันที่ : 2019-05-28 ,อ่าน : 543 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
สรุปข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2019-05-28 ,อ่าน : 500 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
แบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 (SARs)
    [-] [วันที่ : 2019-05-24 ,อ่าน : 642 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
แบบฟอร์มการตรวจราชการ
    [-] [วันที่ : 2019-01-04 ,อ่าน : 580 ,โดย : ศุภนาถ รัตนดาดาษ ]
แบบฟอร์มการตรวจราชการ-สรุปผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำเอกสารรับตรวจราชการ รอบที่ 1/2562 (จัดส่งเอกสารตามแบบฟอร์มการตรวจราชการให้งานยุทธศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 25 มกราคม ๒๕62
    [-] [วันที่ : 2019-01-04 ,อ่าน : 812 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    [-] [วันที่ : 2019-01-03 ,อ่าน : 642 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
ดูทั้งหมด..68

Research !! News

งานวิจัย

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุททธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2565 ุร่นที่ 10 (ออนไลน์)
    [อว. 8422/ 3346] [วันที่ : 2021-11-04 ,อ่าน : 43 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งโครงร่างงานวิจัย (Proposal) เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    [สธ 0219/ ว 64] [วันที่ : 2021-10-20 ,อ่าน : 26 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2565
    [สธ 0219/ว 4186] [วันที่ : 2021-10-20 ,อ่าน : 60 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการงานบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2564
    [1/2564] [วันที่ : 2021-05-03 ,อ่าน : 243 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal ประจำปี 2563
    [สธ 0219/ 15134 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560] [วันที่ : 2020-08-13 ,อ่าน : 627 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC2020)
    [สธ 0232.03/ ว 451] [วันที่ : 2020-02-19 ,อ่าน : 678 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMCs Award
    [สธ 0604.04/ว 1830] [วันที่ : 2019-12-02 ,อ่าน : 934 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2563
    [อว 0405/ ว 2250] [วันที่ : 2019-10-25 ,อ่าน : 703 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Standard Course in Clinical Trial and GCP Traning 2019
    [อว 64.13/ วจ 617/2562] [วันที่ : 2019-10-25 ,อ่าน : 634 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "การประกวดผลงานวิจัย Research oral presentation in CKD"
    [สธ 0207.04/ ว 2170] [วันที่ : 2019-10-10 ,อ่าน : 780 ,โดย : สิริมาพร นาศพัฒน์ ]

ดูทั้งหมด..9

Magazine !! News

วารสาร สสจ.มค.

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรฯ ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการ สสจ.มค.
    [วันที่ : 2021-11-05 ,อ่าน : 28 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจ ร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2021-04-26 ,อ่าน : 160 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2021-04-26 ,อ่าน : 125 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 730 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 708 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ดูทั้งหมด..8

ดาวน์โหลดทั่วไป !! News

ดาวน์โหลดทั่วไป

แบบฟอร์มการขอใช้ระบบ Video Conference ของ สสจ.มหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2019-10-01 ,อ่าน : 456 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
แบบฟอร์มการขอใช้ระบบ Video Conference ของ สสจ.มหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2019-05-01 ,อ่าน : 606 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
คู่มือการส่งออกแฟ้ม Data Correct โดยโปรแกรม HuntCorrect และคู่มือโครงสร้าง 43 แฟ้ม (version 2.3) (เครดิต สสจ.อยุทธยาสสจ.นครสวรรค์)
    [-] [วันที่ : 2018-04-19 ,อ่าน : 8288 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
(ร่าง) ข้อสั่งการ และเอกสารแนบรายงานต่างๆในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
    [มค 0032.001/-] [วันที่ : 2017-10-11 ,อ่าน : 809 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
    [มค023.310/04/1199] [วันที่ : 2017-06-22 ,อ่าน : 849 ,โดย : ]
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที 2 (รพ.กุดรัง)
    [มค023.310/04/919] [วันที่ : 2017-05-22 ,อ่าน : 890 ,โดย : ]
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที 1
    [มค023.310/04/738] [วันที่ : 2017-04-28 ,อ่าน : 806 ,โดย : ]
โปรแกรม IP Messenger
    [] [วันที่ : 2016-11-24 ,อ่าน : 96 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ดูทั้งหมด..37

งานแพทย์แผนไทย !!

งานแพทย์แผนไทย

เผยแพร่เอกสาร บทบาทของสมุนไพรและยาแผนไทยในสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด
    [-] [วันที่ : 2021-09-03 ,อ่าน : 135 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
อบรมหลักสูตรการฝังเข็มสำหรับทันตแพทย์
    [สธ 0502/274] [วันที่ : 2021-05-11 ,อ่าน : 82 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
แนวทางการดูแลสุขภาพช่วงฤดูร้อนด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
    [สธ 0503.02/ว2360] [วันที่ : 2021-05-11 ,อ่าน : 140 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการรักษาด้วยฟ้าทะลายโจร
    [มค 0032.011/ว 390] [วันที่ : 2021-02-03 ,อ่าน : 268 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
แนวทางการจัดบริการคลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
    [-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 278 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
แนวทางการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
    [-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 277 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
แบบฟอร์มสนับสนุนตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย
    [-] [วันที่ : 2021-01-22 ,อ่าน : 323 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
มาตรฐานการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
    [-] [วันที่ : 2020-10-22 ,อ่าน : 337 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาฯ 27 พ.ค.2562
    [-] [วันที่ : 2019-05-24 ,อ่าน : 734 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
กำหนดการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ฯ 27 พ.ค. 62
    [-] [วันที่ : 2019-05-24 ,อ่าน : 482 ,โดย : สุริยา ขันทชาติ ]
ดูทั้งหมด..27

FDA !!

กลุ่มงานส่งเสิรมสุขภาพ

แจ้งแนวทางการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปี ชุดใหม่ (พ.ศ.2563)
    [สธ0923.04/ว4009] [วันที่ : 2021-07-01 ,อ่าน : 95 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
    [คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3547/2563] [วันที่ : 2021-01-12 ,อ่าน : 313 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
เกณฑ์การสมัครและคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ
    [สธ0917.03/ว445] [วันที่ : 2019-02-18 ,อ่าน : 500 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการผู้ป้วยสูงอายุกลุ่มอาการโรคผู้สูงอายุฯ
    [สธ0317/39] [วันที่ : 2019-02-12 ,อ่าน : 1001 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ครั้งที่ 1/62
    [สธ0032.006/ว5597] [วันที่ : 2018-11-19 ,อ่าน : 648 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
    [สธ0317/93] [วันที่ : 2018-05-11 ,อ่าน : 567 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรม
    [ศธ0514.20/ว297] [วันที่ : 2018-04-18 ,อ่าน : 761 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการจัดทำสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ
    [สธ0923.04/ว865] [วันที่ : 2018-02-26 ,อ่าน : 646 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "Ambulatory Care in Geriatric Clinic for Nurse"
    [สธ0317/13] [วันที่ : 2018-02-22 ,อ่าน : 685 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "Case based learning in geriatric ambulatory care" สำหรับแพทย์
    [สธ0317/16] [วันที่ : 2018-02-13 ,อ่าน : 673 ,โดย : ศิริรัตน์ จ่ากุญชร ]
ดูทั้งหมด..43

คบ. !! News

คุ้มครองผู้บริโภค

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อร่วม วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม 2564     [วันที่ : 2021-05-17 ,อ่าน : 78 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
แบบฟอร์มนำเสนอขออนุมัติกรอบบัญชี, แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2564     [วันที่ : 2020-10-19 ,อ่าน : 371 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
รายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562     [วันที่ : 2020-01-15 ,อ่าน : 468 ,โดย : วรรษมน สัจจพงษ์ ]
รายการและราคาจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม ระดับจังหวัด 2563     [วันที่ : 2020-01-06 ,อ่าน : 304 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
แบบฟอร์มรายงานบริหารเวชภัณฑ์ ปีงบ 2564     [วันที่ : 2019-11-12 ,อ่าน : 561 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
แบบประเมินตนเองการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ AMR 2563     [วันที่ : 2019-10-24 ,อ่าน : 491 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์ 2562-2563     [วันที่ : 2019-06-09 ,อ่าน : 868 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
รายงานผลการจัดซื้อยาร่วมประจำปี 2562     [วันที่ : 2019-06-09 ,อ่าน : 542 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
คู่มือโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน 2562     [วันที่ : 2019-04-02 ,อ่าน : 593 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
โปสเตอร์ยาอันตราย     [วันที่ : 2019-03-22 ,อ่าน : 936 ,โดย : กาญจนา ไชยประดิษฐ์ ]
ดูทั้งหมด..12

NCD !! News

โรคไม่ติดต่อ NCD

แบบฟอร์มพันทึกข้อมูลการต่อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปีที่ 13 (รอบที่ 1 เดือน ตุลาคม 2564)
    [มค 0032.009] [วันที่ : 2021-08-27 ,อ่าน : 255 ,โดย : สมเกียรติ ด่านแก้ว ]
การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
    [สพฉ. 03/ว01820] [วันที่ : 2021-08-10 ,อ่าน : 120 ,โดย : สมเกียรติ ด่านแก้ว ]
รายงานผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูด/มะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2558 สะสมถึงปีงบประมาณ 2562
    [ว.849] [วันที่ : 2019-03-21 ,อ่าน : 814 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
แบบสำรวจข้อมูลคนพิการจังหวัดมหาสารคามประจำปี 2561
    [-] [วันที่ : 2018-10-11 ,อ่าน : 628 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนพิการฯ
    [มค 0032.009/ว.2867] [วันที่ : 2018-10-10 ,อ่าน : 595 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนพิการฯ
    [มค0032.009/ว4958] [วันที่ : 2018-10-10 ,อ่าน : 563 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างเดือน พ.ย 60-เม.ย.61 (รพ.)
    [มค0032.009/ว2085] [วันที่ : 2018-07-11 ,อ่าน : 670 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างเดือน พ.ย 60-เม.ย.61 (อบต.)
    [มค0032.009/ว2084] [วันที่ : 2018-07-11 ,อ่าน : 651 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
แบบขอขึ้นทะเบียนบุคคลกู้ชีพ(EMS)
    [] [วันที่ : 2017-06-06 ,อ่าน : 27 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
รายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนกู้ชีพระดับALSประจำเดือนมิถุนายน 2559
    [] [วันที่ : 2017-02-23 ,อ่าน : 79 ,โดย : วัชรากร อัปปะมะโน ]
ดูทั้งหมด..9

พัฒนารูปแบบบริการ !! News

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

รายงานผลการดำเนินงาน PCC
    [-] [วันที่ : 2019-04-01 ,อ่าน : 639 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง และการดำเนินงานการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี โดยการตรวจอัลตร้าซาวด์ ประจำปีงบประมาณ 2562
    [-] [วันที่ : 2019-04-01 ,อ่าน : 537 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
แบบฟอร์มบันทึกคะแนน รพ.สต.ติดดาว ปี 2562
    [-] [วันที่ : 2019-03-05 ,อ่าน : 609 ,โดย : สุเมธ ระโยธี ]
แผน PCC 10 ปี
    [-] [วันที่ : 2018-03-28 ,อ่าน : 795 ,โดย : ธนิยาณัฐ แก้วม่วง ]
คู่มือการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
    [-] [วันที่ : 2018-02-20 ,อ่าน : 772 ,โดย : ธนิยาณัฐ แก้วม่วง ]
คู่มือการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
    [-] [วันที่ : 2018-01-04 ,อ่าน : 793 ,โดย : ธนิยาณัฐ แก้วม่วง ]
คู่มือ รพ.สต.ติดดาว ปี2561
    [1] [วันที่ : 2018-01-04 ,อ่าน : 1127 ,โดย : ธนิยาณัฐ แก้วม่วง ]
เอกสารประกอบการดำเนินงานพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี2561
    [-] [วันที่ : 2017-11-29 ,อ่าน : 836 ,โดย : โศภิตา บุญวิทย์ ]
สรุปโครงการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม 2559 (กุดรัง)
    [มค023.310/04/429] [วันที่ : 2016-03-11 ,อ่าน : 777 ,โดย : ]
ดูทั้งหมด..43

DENT !!

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ
    [มค 0032.008/ว735] [วันที่ : 2021-02-25 ,อ่าน : 612 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุม
    [มค 0032.008/ว3022] [วันที่ : 2020-10-30 ,อ่าน : 509 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประขำปี 2563
    [มค 0032.008/ว3023] [วันที่ : 2020-10-30 ,อ่าน : 517 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
ผลการประกวด กิจกรรมแคปชั่น คำคมสุขภาพ
    [-] [วันที่ : 2020-09-14 ,อ่าน : 442 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
ผลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "แม่ลูกผูกพัน ฟันแข็งแรง"
    [-] [วันที่ : 2020-09-14 ,อ่าน : 419 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนเพื่อทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
    [-] [วันที่ : 2020-08-18 ,อ่าน : 375 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
ขอแจ้งเลื่อนวันการออกนิเทศงานเฉพาะกิจงานทันตสาธารณสุขระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2563
    [มค.0032.008/ว1715] [วันที่ : 2020-06-08 ,อ่าน : 467 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
    [มค ๐๐๓๒.๐๐๘/ว๑๖๕๙] [วันที่ : 2020-05-29 ,อ่าน : 365 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของ COVID - 19
    [-] [วันที่ : 2020-05-20 ,อ่าน : 473 ,โดย : นางเพชรรัตน์ บุตะกะ ]
แนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชืัอไวรัสโคโรน่า 2019
    [-] [วันที่ : 2020-05-15 ,อ่าน : 401 ,โดย : ศิรประภา สุวรรณพัฒน์ ]
ดูทั้งหมด..6

หน่วยบริการ !! News

หน่วยบริการ สสอ./รพท./รพช./รพ.สต.

ประกาศเรื่องซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (รพ.กันทรวิชัย)
    [-] [วันที่ : 2017-08-04 ,อ่าน : 934 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
รพ.ชื่นชม ประกาสราคากลางในการจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ระบบฮีทเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
    [] [วันที่ : 2017-06-08 ,อ่าน : 13 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดในเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด (รพ.ชื่นชม)
    [] [วันที่ : 2017-05-19 ,อ่าน : 24 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
เครื่องตรวจคลื่นหัวใจพร้อมแบบประมวณผลจัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs (รพ.ชื่นชม)
    [] [วันที่ : 2017-05-19 ,อ่าน : 21 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (รพ.กันทรวิชัย)
    [] [วันที่ : 2017-01-27 ,อ่าน : 116 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ประกาศสอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.กันทรวิชัย
    [] [วันที่ : 2017-01-20 ,อ่าน : 82 ,โดย : บัญชา อุดมวิเศษ ]
ดูทั้งหมด..254

กิจกรรมของเรา !! News

ภาพโดย โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

สสจ.มหาสารคาม ประชุม EOC COVID-19 ครั้งที่ 8/2565
....วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัต.....
[โพสต์วันที่ : 2021-11-23 โดย : ปวีณา]
สสจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีรับมอบรถพยาบาลจำนวน 14 คัน ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
....วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและบุคลากรส.....
[โพสต์วันที่ : 2021-11-14 โดย : ปวีณา]
สสจ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องเอ็มซีซีฮอล์ เดอะมอลล์โคราช จังหว.....
[โพสต์วันที่ : 2021-11-13 โดย : ปวีณา]
สสจ.มหาสารคาม สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2564 ออกปฏิบัติการช่วยเหลือ ทางด้านจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
....วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิต ที่ 7 , สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออ.....
[โพสต์วันที่ : 2021-11-03 โดย : ปวีณา]
สสจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่อำเภอเมือง เพื่อตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีน ณ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร อำเภอเมืองมหาสารคาม
....วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่อำเภอเมือง เพื่อตรวจเยี่ยม การให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั่วไป นักเรียนอายุร.....
[โพสต์วันที่ : 2021-10-28 โดย : ปวีณา]
ดูทั้งหมด..254

กิจกรรมของเรา !! News

ภาพโดย โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

สสจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่อำเภอเมือง เพื่อตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม
....วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่อำเภอเมือง เพื่อตรวจเยี่ยม การให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั่วไป นักเรียนอายุร.....
[โพสต์วันที่ : 2021-10-28 โดย : ปวีณา ]
“วันพยาบาลแห่งชาติ” จังหวัดมหาสารคาม ปี 2564
....วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีอาเศียรวาทราชส.....
[โพสต์วันที่ : 2021-10-21 โดย : ปวีณา ]
สสจ.มหาสารคาม ประชุม EOC COVID-19 ครั้งที่ 3/2565
....วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติกา.....
[โพสต์วันที่ : 2021-10-19 โดย : ปวีณา ]
สสจ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 39/2564
....วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 39/2564 โดยมีคณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนร.....
[โพสต์วันที่ : 2021-10-19 โดย : ปวีณา ]
สสจ.มหาสารคาม ประชุมรับมอบนโยบาย มุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565
.... วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย มุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้ว.....
[โพสต์วันที่ : 2021-10-18 โดย : ปวีณา ]
ดูทั้งหมด..9

Magazine !! News

วารสาร สสจ.มค.

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรฯ ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการ สสจ.มค.
    [วันที่ : 2021-11-05 ,อ่าน : 28 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจ ร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2021-04-26 ,อ่าน : 160 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2021-04-26 ,อ่าน : 125 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 730 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]
ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [วันที่ : 2018-04-23 ,อ่าน : 708 ,โดย : ณัฐรุจา ไชยคำภา ]

IT@Mahasarakham Provincial Public Health Office©2021

DesignBy:bancha_u@hotmail.com