วันที่ October 17, 2017 เวลา 1:17:00 PM     Online 99      สมาชิก 124    ท่าน   เข้าชม 408,500    ครั้ง   Facebook กลุ่ม :My logo

ดูทั้งหมด..21

News !! News

ประชาสัมพันธ์

(ร่าง) ข้อสั่งการ และเอกสารแนบรายงานต่างๆในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
    [มค 0032.001/-] [วันที่ : 2017-10-11 ,อ่าน : 48 ,โดย : sumatbcs ]
Best Practice ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของจังหวัด (ขนาดไฟล์ 55MB)
    [-] [วันที่ : 2017-09-13 ,อ่าน : 142 ,โดย : bancha ]
ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ กรกฎาคม ๒๕๖๐
    [-] [วันที่ : 2017-08-01 ,อ่าน : 205 ,โดย : sumatbcs ]
นำเสนอ social risk conferrence
    [-] [วันที่ : 2017-07-14 ,อ่าน : 184 ,โดย : bancha ]
สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 2560 รอบที่1
    [สธ 0204.16/16605] [วันที่ : 2017-07-06 ,อ่าน : 274 ,โดย : Suppanart ]
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 256
    [] [วันที่ : 2017-06-14 ,อ่าน : 26 ,โดย : kapeak ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ประจำปี 2560/สำนักการพยาบาล
    [สธ 0203/ว 475] [วันที่ : 2017-05-29 ,อ่าน : 151 ,โดย : sopita ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 4
    [สวรส.02.1/ว 103] [วันที่ : 2017-05-29 ,อ่าน : 189 ,โดย : sopita ]
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560
    [สธ 0202/5995] [วันที่ : 2017-03-06 ,อ่าน : 200 ,โดย : sumatbcs ]
ประชาสัมพันธ์โครงการ healthcare Technology Summit 2017
    [2560/091] [วันที่ : 2017-02-27 ,อ่าน : 152 ,โดย : sumatbcs ]
ดูทั้งหมด..16

Meeting !! News

สรุปประชุมประจำเดือน

สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ครั้งที่ 5/2560
    [มค 0032.002/-] [วันที่ : 2017-06-13 ,อ่าน : 286 ,โดย : sumatbcs ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2560 ครั้งที่ 4/2560
    [มค 0032.002/-] [วันที่ : 2017-05-30 ,อ่าน : 199 ,โดย : sumatbcs ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560 ครั้งที่ 3/2560
    [มค 0032.002/-] [วันที่ : 2017-04-26 ,อ่าน : 229 ,โดย : sumatbcs ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ครั้งที่ 2/2560
    [มค 0032.002] [วันที่ : 2017-03-23 ,อ่าน : 215 ,โดย : sumatbcs ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2560 ครั้งที่ 1/2560
    [มค 0032.002] [วันที่ : 2017-02-03 ,อ่าน : 147 ,โดย : sumatbcs ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2559 ครั้งที่ 12/2559
    [มค 0032.002/-] [วันที่ : 2017-01-24 ,อ่าน : 273 ,โดย : sumatbcs ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ครั้งที่ 11/2559
    [มค 0032.002/-] [วันที่ : 2016-11-29 ,อ่าน : 362 ,โดย : sumatbcs ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2559 ครั้งที่ 9/2559
    [] [วันที่ : 2016-10-26 ,อ่าน : 228 ,โดย : sumatbcs ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 8/2559
    [มค 0032.002/-] [วันที่ : 2016-09-29 ,อ่าน : 256 ,โดย : sumatbcs ]
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ครั้งที่ 5/2559
    [] [วันที่ : 2016-05-31 ,อ่าน : 144 ,โดย : bancha ]
ดูทั้งหมด..117

Seminar !! News

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น พร้อมผลงาน ของ ม.มหิดล
    [สธ 0201.02/ว 707] [วันที่ : 2017-10-03 ,อ่าน : 18 ,โดย : sopita ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการ เรื่อง เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด /คณะยาบาล ม.ขอนแก่น
    [ศธ 0514.6.1.2.2/ว 3084] [วันที่ : 2017-10-03 ,อ่าน : 26 ,โดย : sopita ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ / สถาบันบำราศนราดูร
    [สธ 0405.24/ว 59] [วันที่ : 2017-10-03 ,อ่าน : 19 ,โดย : sopita ]
ประชาสัมพันธืการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจและอ่านเครื่องตรวจหัวใจ / กรมการแพทย์
    [สธ 0305/ว 7021] [วันที่ : 2017-10-03 ,อ่าน : 14 ,โดย : sopita ]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น
    [สธ0209.05/ว2531] [วันที่ : 2017-09-11 ,อ่าน : 65 ,โดย : sopita ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจำปี 2560
    [ขก 0032.1/14792] [วันที่ : 2017-08-07 ,อ่าน : 79 ,โดย : sopita ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงวิชาการ "ความรู้ในการป้องกันและดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต และโรคไตเรื้อรัง "
    [สธ 0305/ว 5881] [วันที่ : 2017-08-07 ,อ่าน : 85 ,โดย : sopita ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ของสำนักวิชาการ ม.ขอนแก่น
    [ศธ0514.20/ว 1096] [วันที่ : 2017-08-03 ,อ่าน : 82 ,โดย : sopita ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมสัมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทางการเงินการคลัง / มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงิน
    [สธ 0201.02/439] [วันที่ : 2017-08-03 ,อ่าน : 79 ,โดย : sopita ]
ขอเชิญประชุมวิชาการ การให้บริการโลหิตอย่างปลอดภัย / รพ.สรรพสิทธิประสงค์
    [อบ 0032.128/ว 81] [วันที่ : 2017-07-26 ,อ่าน : 67 ,โดย : sopita ]
ดูทั้งหมด..26

Plan !! News

หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร พัฒนายุทธศาสตร์

แบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560
    [-] [วันที่ : 2017-07-21 ,อ่าน : 348 ,โดย : Suppanart ]
สรุปตรวจราชการรอบที่ 2 ปี 2560
    [-] [วันที่ : 2017-07-15 ,อ่าน : 178 ,โดย : bancha ]
เอกสารประกอบการบรรยายสรุปการตรวจราชการ1-2560
    [-] [วันที่ : 2017-07-12 ,อ่าน : 232 ,โดย : bancha ]
2.นำเสนอตรวจราชการ รพ.มค2-60
    [-] [วันที่ : 2017-07-12 ,อ่าน : 150 ,โดย : bancha ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2560 (ครั้งที่ 6/2560)
    [มค 0032.002/ว 1664] [วันที่ : 2017-06-15 ,อ่าน : 110 ,โดย : sumatbcs ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560 (ครั้งที่ 3/2560)
    [มค 0032.002/ว 799] [วันที่ : 2017-03-21 ,อ่าน : 174 ,โดย : sumatbcs ]
ขอเชิญประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ครั้งที่ 2/2560)
    [มค 0032.001/ ว523] [วันที่ : 2017-02-22 ,อ่าน : 171 ,โดย : sumatbcs ]
เล่มสรุปรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 1-2560 จังหวัดมหาสารคาม
    [] [วันที่ : 2017-02-03 ,อ่าน : 306 ,โดย : sumatbcs ]
นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ คณะที่ 1-5
    [] [วันที่ : 2017-02-03 ,อ่าน : 164 ,โดย : bancha ]
นำเสนอตรวจราชการ_1-2560 มหาสารคาม
    [] [วันที่ : 2017-02-01 ,อ่าน : 285 ,โดย : sumatbcs ]
ดูทั้งหมด..97

PIS !! News

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ประจำปี 2560
    [มค 0032.012/ว2513] [วันที่ : 2017-10-04 ,อ่าน : 175 ,โดย : miyamotonk ]
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561
    [มค 0032.012ว2511-ว4469] [วันที่ : 2017-10-04 ,อ่าน : 84 ,โดย : miyamotonk ]
แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560
    [มค 0032.012/ว2498] [วันที่ : 2017-10-03 ,อ่าน : 88 ,โดย : miyamotonk ]
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [ลว. 27 ก.ย. 60] [วันที่ : 2017-10-02 ,อ่าน : 241 ,โดย : จินตนา ]
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)ในสังกัดจังหวัดมหาสารคาม)
    [ลว. 13 ก.ย. 60] [วันที่ : 2017-09-28 ,อ่าน : 145 ,โดย : จินตนา ]
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [ลว.26 ก.ย. 60] [วันที่ : 2017-09-28 ,อ่าน : 134 ,โดย : จินตนา ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2560
    [มค 0032.012/ว2420] [วันที่ : 2017-09-18 ,อ่าน : 180 ,โดย : miyamotonk ]
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [ลว.14 ก.ย. 60] [วันที่ : 2017-09-18 ,อ่าน : 244 ,โดย : จินตนา ]
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข)และตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดจังหวัดมหาสารคาม
    [ลว. 18 ก.ย. 60] [วันที่ : 2017-09-18 ,อ่าน : 145 ,โดย : จินตนา ]
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
    [-] [วันที่ : 2017-09-14 ,อ่าน : 162 ,โดย : miyamotonk ]
ดูทั้งหมด..13

Research !! News

งานวิจัย

กำหนดการมหกรรม
    [] [วันที่ : 2017-05-17 ,อ่าน : 114 ,โดย : bancha ]
แนวทางการประกวดผลงานวิชาการ_2560
    [] [วันที่ : 2017-05-17 ,อ่าน : 115 ,โดย : bancha ]
ตารางการนำเสนองานวิจัย
    [] [วันที่ : 2017-05-17 ,อ่าน : 128 ,โดย : bancha ]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรมวิชาการสาธารณสุข จ.มหาสารคาม 2560
    [มค่ 0032.002/ว619] [วันที่ : 2017-03-09 ,อ่าน : 316 ,โดย : parichat ]
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน "มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร"
    [นศ 0032.102/640] [วันที่ : 2017-01-30 ,อ่าน : 153 ,โดย : parichat ]
ขอเชิญร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ
    [วช 0005/ว9986] [วันที่ : 2017-01-30 ,อ่าน : 132 ,โดย : parichat ]
สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ2560 กลุ่มเรื่องศูนย์กลางทางการแพทย์(Medical Hub) รอบที่2
    [สธ 0210/256] [วันที่ : 2017-01-06 ,อ่าน : 144 ,โดย : sumatbcs ]
การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMSc Award
    [สธ 0604.04/ว1550] [วันที่ : 2016-12-29 ,อ่าน : 154 ,โดย : sumatbcs ]
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอและ/หรือเข้าประกวด
    [ศธ 0514.7.2.21/ว 115] [วันที่ : 2016-11-28 ,อ่าน : 221 ,โดย : sumatbcs ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
    [สธ 0203.082/ว 1836] [วันที่ : 2016-10-20 ,อ่าน : 171 ,โดย : sumatbcs ]
ดูทั้งหมด..30

Bid/Procure !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เพื่อใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การบำบัด รักษาและฟื้นฟูฯเพื่อการเลิกบุหรี่และสุรา
    [มค0032.001/] [วันที่ : 2017-09-15 ,อ่าน : 42 ,โดย : worayod ]
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เพื่อใช้ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การบำบัด รักษาและฟื้นฯเพื่อการเลิกบุรี่และสุรา
    [88/2560] [วันที่ : 2017-08-22 ,อ่าน : 123 ,โดย : worayod ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง ขนาด (16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร รพ.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม จำนวน 1 หลัง
    [] [วันที่ : 2017-03-23 ,อ่าน : 67 ,โดย : worayod ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๒๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง
    [] [วันที่ : 2017-03-08 ,อ่าน : 85 ,โดย : worayod ]
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (รพ.กุดรัง)
    [] [วันที่ : 2017-02-28 ,อ่าน : 77 ,โดย : kudrang ]
จ้างเหมาจัดทำวารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
    [] [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 83 ,โดย : sodacoke ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตรม. รพ.บรบือ
    [] [วันที่ : 2016-12-28 ,อ่าน : 93 ,โดย : worayod ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุเป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    [] [วันที่ : 2016-12-07 ,อ่าน : 108 ,โดย : sodacoke ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง(16 ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล.4ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร รพ.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
    [] [วันที่ : 2016-12-06 ,อ่าน : 88 ,โดย : worayod ]
ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตรม. รพ.พยัคฯ ต.ปะหลาน อ.พยัคฯ จ.มหาสารคาม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เสนอแนะวิจารณ์23-28พ.ย.59
    [] [วันที่ : 2016-11-23 ,อ่าน : 82 ,โดย : worayod ]
ดูทั้งหมด..19

ราคากลางอ้างอิง !! News

ราคากลางอ้างอิง

ราคากลางจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อนกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 31 คัน
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-08-22 ,อ่าน : 101 ,โดย : worayod ]
ราคากลางซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบำบัดรักษาฟื้นฟูเพื่อเลิกบุรี่
    [มค0032.001/-] [วันที่ : 2017-08-22 ,อ่าน : 66 ,โดย : worayod ]
ราคากลางโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
    [-] [วันที่ : 2017-07-06 ,อ่าน : 70 ,โดย : worayod ]
ราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน
    [] [วันที่ : 2016-12-15 ,อ่าน : 122 ,โดย : worayod ]
ราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาลบรบือ ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม จำนวน 1 หลัง
    [] [วันที่ : 2016-11-23 ,อ่าน : 89 ,โดย : worayod ]
ราคากลาง ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตรม. รพ.พยัคฆภูมิพิสัย ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    [] [วันที่ : 2016-11-23 ,อ่าน : 103 ,โดย : worayod ]
ราคากลางอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.4ชั้น พื้นที่ใช้สอย 928 ตารางเมตร รพ.บรบือ ต.บรบือ จ.มหาสารคาม จำนวน 1 หลัง
    [] [วันที่ : 2016-11-15 ,อ่าน : 83 ,โดย : worayod ]
ราคากลาง ถนน คส.ล.(ไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ)
    [] [วันที่ : 2016-10-21 ,อ่าน : 116 ,โดย : worayod ]
ราคากลาง ถนนแอสฟัลท์
    [] [วันที่ : 2016-10-21 ,อ่าน : 86 ,โดย : worayod ]
ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาร 300 ตรม. รพ.สต.บ้านหนองอุ่ม ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย
    [] [วันที่ : 2016-10-13 ,อ่าน : 83 ,โดย : worayod ]
ดูทั้งหมด..25

Traditional procurement !!

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2561
    [-] [วันที่ : 2017-10-09 ,อ่าน : 40 ,โดย : worayod ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560
    [มค 0032.001/-] [วันที่ : 2017-10-04 ,อ่าน : 6 ,โดย : sumatbcs ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560
    [มค 0032.001/-] [วันที่ : 2017-09-15 ,อ่าน : 29 ,โดย : sumatbcs ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
    [มค 0032.001/-] [วันที่ : 2017-08-28 ,อ่าน : 35 ,โดย : sumatbcs ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560
    [มค 0032.001/-] [วันที่ : 2017-08-09 ,อ่าน : 40 ,โดย : sumatbcs ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
    [มค 0032.002/-] [วันที่ : 2017-07-03 ,อ่าน : 114 ,โดย : sumatbcs ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560
    [มค 0032.002/-] [วันที่ : 2017-06-16 ,อ่าน : 79 ,โดย : sumatbcs ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560
    [มค 0032.002/-] [วันที่ : 2017-06-13 ,อ่าน : 91 ,โดย : sumatbcs ]
รพ.พยัคฆภูมิพิสัย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม2560
    [มค 0032.002/02/671] [วันที่ : 2017-04-11 ,อ่าน : 118 ,โดย : sumatbcs ]
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี 2560 ไตรมาสที่ 2
    [] [วันที่ : 2017-03-30 ,อ่าน : 61 ,โดย : worayod ]
ดูทั้งหมด..30

ตรวจสอบและควบคุมภายใน !!

ตรวจสอบและควบคุมภายใน

ตัวอย่าง การจัดทำ Flow chart
    [-] [วันที่ : 2017-10-09 ,อ่าน : 24 ,โดย : jantiwa ]
แบบฟอร์มการจัดทำรายงานควบคุมภายใน
    [-] [วันที่ : 2017-09-27 ,อ่าน : 31 ,โดย : jantiwa ]
ขอให้รายงาน กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้ หรือรับขของขวัญ
    [มค 0032.001/ว 2334] [วันที่ : 2017-09-13 ,อ่าน : 49 ,โดย : jantiwa ]
ขอให้รายงาน กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้ หรือรับขของขวัญ
    [มค 0032.001/ว 2334] [วันที่ : 2017-09-13 ,อ่าน : 45 ,โดย : jantiwa ]
แบบฟอร์มการรายงานการเรี่ยไร
    [-] [วันที่ : 2017-09-13 ,อ่าน : 37 ,โดย : jantiwa ]
กลุ่ม รักษ์ดี ตามรอยพ่อ
    [] [วันที่ : 2017-06-12 ,อ่าน : 13 ,โดย : jantiwa ]
มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิด
    [] [วันที่ : 2017-06-12 ,อ่าน : 18 ,โดย : jantiwa ]
ประชาสัมพันธืเกี่ยวกับ ITA >>>> https://www.youtube.com/watch?v=iZ3X4PjErbc&t=3s
    [] [วันที่ : 2017-06-12 ,อ่าน : 26 ,โดย : bancha ]
คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลการตรวจสอบภายใน
    [] [วันที่ : 2017-05-18 ,อ่าน : 66 ,โดย : jantiwa ]
คู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
    [] [วันที่ : 2017-05-18 ,อ่าน : 60 ,โดย : jantiwa ]
ดูทั้งหมด..14

FDA !!

กลุ่มงานส่งเสิรมสุขภาพ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 10
    [สธ0906.02/ว4956] [วันที่ : 2017-07-17 ,อ่าน : 85 ,โดย : sirirat ]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรวัดแว่นตาเด็ก
    [สธ0304/ว48] [วันที่ : 2017-06-23 ,อ่าน : 78 ,โดย : sirirat ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลรักษากลุ่มอาการผู้สูงอายุสำหรับแพทย์
    [สธ0317/1251] [วันที่ : 2017-06-05 ,อ่าน : 83 ,โดย : sirirat ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นหลักสูตร โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุฯ
    [สธ0311/109] [วันที่ : 2017-06-05 ,อ่าน : 89 ,โดย : sirirat ]
ขอความร่วมมือคัดสรร "สตรีไทยดีเด่น" ประจำปี 2560
    [มค0005/ว2168] [วันที่ : 2017-05-09 ,อ่าน : 124 ,โดย : sirirat ]
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอความร่วมมือดำเนินงานมหกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุก
    [] [วันที่ : 2017-03-28 ,อ่าน : 45 ,โดย : sirirat ]
บทบาทหน้าที่และแนวทางการขับเคลื่อนมหกรรมโป้าแอนด์ชายด์ป้าเกมส์
    [] [วันที่ : 2017-03-28 ,อ่าน : 36 ,โดย : sirirat ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยด้านสุขภาพผู้สูงอายุ เขตบริการสุขภาพที่ 6
    [สธ0317.1/108] [วันที่ : 2017-02-22 ,อ่าน : 140 ,โดย : sirirat ]
ขอเชิญอบรมทักษะการให้บริการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ และการใช้โปรแกรม Aging health data
    [สธ0317/3310] [วันที่ : 2017-01-18 ,อ่าน : 173 ,โดย : sirirat ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม Dementia Care Manager (DCM)สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่น 2
    [สธ0317/3198] [วันที่ : 2016-12-29 ,อ่าน : 139 ,โดย : sirirat ]
ดูทั้งหมด..6

Computer !! News

จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
    [สธ0317/3198] [วันที่ : 2017-04-25 ,อ่าน : 47 ,โดย : bancha ]
ร่าง เกณฑ์ราคากลาง ปี 2560
    [สธ0317/3198] [วันที่ : 2017-02-20 ,อ่าน : 148 ,โดย : bancha ]
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยบริการ
    [สธ0317/3198] [วันที่ : 2016-10-01 ,อ่าน : 222 ,โดย : bancha ]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
    [สธ0317/3198] [วันที่ : 2016-10-01 ,อ่าน : 156 ,โดย : bancha ]
Flow /แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนภูมิภาค
    [สธ0317/3198] [วันที่ : 2016-10-01 ,อ่าน : 112 ,โดย : bancha ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559
    [สธ0317/3198] [วันที่ : 2016-01-01 ,อ่าน : 79 ,โดย : bancha ]
ดูทั้งหมด..22

คบ. !! News

คุ้มครองผู้บริโภค

แบบบันทึกการตรวจมาตรฐานคลินิกเวชกรรม     [วันที่ : 2017-07-21 ,อ่าน : 72 ,โดย : kanja ]
แบบบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน     [วันที่ : 2017-06-12 ,อ่าน : 13 ,โดย : kanja ]
แบบฟอร์มรายงานคุ้มครองผู้บริโภค     [วันที่ : 2017-04-21 ,อ่าน : 135 ,โดย : kanja ]
คู่มือโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน     [วันที่ : 2017-04-05 ,อ่าน : 76 ,โดย : kanja ]
คู่มือบริการประชาชนด้านวัตถุอันตราย     [วันที่ : 2017-04-03 ,อ่าน : 38 ,โดย : kanja ]
คู่มือบริการประชาชนจังหวัดมหาสารคาม     [วันที่ : 2017-04-03 ,อ่าน : 39 ,โดย : kanja ]
คู่มือบริการประชาชนด้านยา     [วันที่ : 2017-04-03 ,อ่าน : 50 ,โดย : kanja ]
คู่มือบริการประชาชนด้านเครื่องสำอาง     [วันที่ : 2017-04-03 ,อ่าน : 38 ,โดย : kanja ]
คู่มือบริการประชาชนด้านการขึ้นทะเบียนการประกอบโรคศิลปะ     [วันที่ : 2017-04-03 ,อ่าน : 41 ,โดย : kanja ]
คู่มือบริการประชาชนด้านสปา     [วันที่ : 2017-04-03 ,อ่าน : 36 ,โดย : kanja ]
ดูทั้งหมด..6

หน่วยบริการ !! News

หน่วยบริการ สสอ./รพท./รพช./รพ.สต.

ประกาศเรื่องซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (รพ.กันทรวิชัย)
    [-] [วันที่ : 2017-08-04 ,อ่าน : 56 ,โดย : bancha ]
รพ.ชื่นชม ประกาสราคากลางในการจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ระบบฮีทเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
    [] [วันที่ : 2017-06-08 ,อ่าน : 13 ,โดย : bancha ]
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดในเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด (รพ.ชื่นชม)
    [] [วันที่ : 2017-05-19 ,อ่าน : 24 ,โดย : bancha ]
เครื่องตรวจคลื่นหัวใจพร้อมแบบประมวณผลจัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs (รพ.ชื่นชม)
    [] [วันที่ : 2017-05-19 ,อ่าน : 21 ,โดย : bancha ]
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (รพ.กันทรวิชัย)
    [] [วันที่ : 2017-01-27 ,อ่าน : 116 ,โดย : bancha ]
ประกาศสอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.กันทรวิชัย
    [] [วันที่ : 2017-01-20 ,อ่าน : 82 ,โดย : bancha ]
My logo
นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
vdocon
hdc
AE My logo hdc hdc
hdc hdc hdc hdc
ดูทั้งหมด..91

กิจกรรมของเรา !! News

ภาพโดย โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

ประเมินผลการปฎิบัติราชการอำเภอวาปีปทุม
....ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเ.....
[โพสต์วันที่ : 2017-08-09 โดย : peaw2536]
ประเมินผลการปฎิบัติราชการอำเภอชื่นชม
....ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ออกประเมินผลการปฎิบัติราชการ (KP.....
[โพสต์วันที่ : 2017-08-08 โดย : peaw2536]
ประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “ไขปริศนาผู้สูงอายุ ชนะโรค ชะลอวัย”
....ในวันที่ 2-5 สิงหาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้.....
[โพสต์วันที่ : 2017-08-02 โดย : peaw2536]
พอ.สว.อำเภอนาเชือก
....ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุร.....
[โพสต์วันที่ : 2017-07-26 โดย : peaw2536]
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 2/2560
....ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 7 และนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข และการตรวจราชการ แบบบูรณาการ ร่วม.....
[โพสต์วันที่ : 2017-07-12 โดย : peaw2536]
ดูทั้งหมด..91

กิจกรรมของเรา !! News

ภาพโดย โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
....วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จั.....
[โพสต์วันที่ : 2017-07-07 โดย : peaw2536 ]
(พอ.สว.) จังหวัดมหาสารคาม เฉพาะกิจ
....พอ.สว.จังหวัดมหาสารคาม จัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยทันตกรรม หน่วยแพทย์แผนไทย และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า.....
[โพสต์วันที่ : 2017-07-04 โดย : peaw2536 ]
สสจ.มหาสารคาม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”
....สสจ.มหาสารคาม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” และเผาทำลาย กัญชา, พืชกระท่อม (26มิ.ย.60)ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ .....
[โพสต์วันที่ : 2017-06-26 โดย : peaw2536 ]
ประชุมทำแผนปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
.... วันที่ 23 มิถุนายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมทำแผนปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเพื่อรองรับการเปิดศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินที่สามารถปฎิบัติงานได้จริง ตามโ.....
[โพสต์วันที่ : 2017-06-23 โดย : peaw2536 ]
บุญซำฮะ
....ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.09 น.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้แทนท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมพิธีบวงสรวง.....
[โพสต์วันที่ : 2017-06-22 โดย : peaw2536 ]
logo กระทรวง
logo สสจ
logo รพ.ยุคใหม่
logo รพ.สต.