ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

สร้างกิจกรรมใหม่

แสดง 81 ถึง 100 จาก 302 ผลลัพธ์
# หัวข้อกิจกรรมเริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่ผลงาน(วัน)ผลงาน(สัปดาห์)ผลงาน(เดือน)ภาพ1ภาพ2ภาพ3
        
81
บุญซำฮะ Jun 22, 2017Jun 22, 2017
82
ประชุม 2P Safety & RM Jun 22, 2017Jun 22, 2017
83
ประชุมทำแผนปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินJun 23, 2017Jun 23, 2017
84
สสจ.มหาสารคาม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”Jun 26, 2017Jun 26, 2017
85
(พอ.สว.) จังหวัดมหาสารคาม เฉพาะกิจJul 4, 2017Aug 4, 2017
86
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานJul 7, 2017Jul 7, 2017
87
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 2/2560Jul 12, 2017Jul 12, 2017
88
พอ.สว.อำเภอนาเชือกJul 26, 2017Jul 26, 2017
89
ประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “ไขปริศนาผู้สูงอายุ ชนะโรค ชะลอวัย”Aug 2, 2017Aug 2, 2017
90
ประเมินผลการปฎิบัติราชการอำเภอชื่นชมAug 8, 2017Aug 8, 2017
91
ประเมินผลการปฎิบัติราชการอำเภอวาปีปทุมAug 9, 2017Aug 9, 2017
92
สสจ.มหาสารคาม ร่วมปลูกต้นไม้แสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขOct 10, 2017Oct 10, 2017
93
ประชุม VDO Conference การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9Oct 12, 2017Oct 12, 2017
94
ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรOct 16, 2017Oct 16, 2017
95
สสจ.มหาสารคาม ลงเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมในเขต รพ.สต.มะค่า อ.กันทรวิชัยOct 17, 2017Oct 17, 2017
96
สสจ.มหาสารคาม ตรวจเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วม รพ.สต.ดอนจำปา อ.โกสุมพิสัย Oct 18, 2017Oct 18, 2017
97
เตรียมความพร้อมด้านแพทย์และสาธารณสุข ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชOct 19, 2017Oct 19, 2017
98
สสจ.มหาสารคาม ร่วมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560Oct 20, 2017Oct 20, 2017
99
วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560Oct 21, 2017Oct 21, 2017
100
สสจ.มหาสารคามเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลตามโครงการอุปสมบทฯOct 21, 2017Oct 21, 2017