ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

สร้างกิจกรรมใหม่

แสดง 1 ถึง 20 จาก 304 ผลลัพธ์
# หัวข้อกิจกรรมเริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่ผลงาน(วัน)ผลงาน(สัปดาห์)ผลงาน(เดือน)ภาพ1ภาพ2ภาพ3
        
1
ออกนิเทศงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ลงพื้นที่อำเภอยางสีสุราช Nov 28, 2016Nov 28, 2016
2
“แอโรบิคเพื่อสุขภาพ” ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) Nov 30, 2016Nov 30, 2016
3
นายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท ประธานการประชุมการพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด (Template)และการพิจารณาค่าน้ำหนักตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2560Nov 30, 2016Nov 30, 2016
4
สสจ.มหาสารคาม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”Dec 28, 2016Dec 28, 2016
5
ร่วมบริจาคข้าวสาร สิ่งของ เงิน เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้Jan 24, 2017Jan 30, 2017
6
แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเภอนาดูนJan 25, 2017Jan 25, 2017
7
TO BE NUMBER ONE (ทู บี นัมเบอร์ วัน)Jan 26, 2017Jan 26, 2017
8
งานราตรีเส้นสายลายผ้าJan 28, 2017Jan 28, 2017
9
มัจฉากาชาดจังหวัดมหาสารคามJan 29, 2017Jan 29, 2017
10
ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและระลึกให้ข้าราชการที่ย้ายไปปฏิบัติราชการ Jan 30, 2017Jan 30, 2017
11
VDO Conference บรรยายพิเศษ "กรอบบูรณาการ 4 กระทรวง เด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ"Jan 31, 2017Jan 31, 2017
12
“ข้าว อสม. ช่วยเพื่อนภาคใต้”Feb 1, 2017Feb 1, 2017
13
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปี 2560Feb 1, 2017Feb 1, 2017
14
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 อำเภอนาดูนFeb 2, 2017Feb 2, 2017
15
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่อำเภอแกดำFeb 2, 2017Feb 2, 2017
16
สรุปตรวจราชการ รอบที่ 1 2560Feb 3, 2017Feb 3, 2017
17
ประชุมประจำเดือนมกราคม 2560Feb 3, 2017Feb 3, 2017
18
รองนายกฯ ลงพื้นที่มหาสารคาม ติดตามการทำงานในส่วนภูมิภาคFeb 8, 2017Feb 8, 2017
19
ประชุมคณะทำงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับอำเภอ/จังหวัดFeb 9, 2017Feb 9, 2017
20
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจังหวัดเกลือไอโอดีนยั่งยืน จังหวัดมหาสารคามFeb 14, 2017Feb 14, 2017