ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

สร้างกิจกรรมใหม่

แสดง 161 ถึง 180 จาก 298 ผลลัพธ์
# หัวข้อกิจกรรมเริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่ผลงาน(วัน)ผลงาน(สัปดาห์)ผลงาน(เดือน)ภาพ1ภาพ2ภาพ3
        
161
วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560Oct 21, 2017Oct 21, 2017
162
สภากาแฟMar 15, 2017Mar 15, 2017
163
สภากาแฟ ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีฯFeb 15, 2017Feb 15, 2017
164
สรุปตรวจราชการ รอบที่ 1 2560Feb 3, 2017Feb 3, 2017
165
สสจ.มหาสารคาม นิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 อำเภอนาเชือกJan 21, 2022Jan 21, 2022
166
สสจ.มหาสารคาม นิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 อำเภอวาปีปทุมJan 17, 2022Jan 17, 2022
167
สสจ.มหาสารคาม นิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 อำเภอเชียงยืนJan 24, 2022Jan 24, 2022
168
สสจ.มหาสารคาม นิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 อำเภอแกดำJan 27, 2022Jan 27, 2022
169
สสจ.มหาสารคาม นิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 อำเภอโกสุมพิสัยJan 19, 2022Jan 19, 2022
170
สสจ.มหาสารคาม ร่วมกันจัดกิจกรรม จิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีได้ ที่ใจเรา”Oct 27, 2020Oct 27, 2020
171
สสจ.มหาสารคาม กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดมหาสารคามDec 9, 2018Dec 9, 2018
172
สสจ.มหาสารคาม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เป็นวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรOct 13, 2020Oct 13, 2020
173
สสจ.มหาสารคาม จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565Dec 28, 2021Dec 28, 2021
174
สสจ.มหาสารคาม จัดกิจกรรม Kick off “ โครงการก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” ปีงบประมาณ 2565Feb 15, 2022Feb 15, 2022
175
สสจ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565Feb 15, 2022Feb 15, 2022
176
สสจ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”Dec 16, 2021Dec 16, 2021
177
สสจ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบเข็มพระราชทานเข็มอาสาสมัครสาธารณสุข จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่ อาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดมหาสารคาม Mar 2, 2022Mar 2, 2022
178
สสจ.มหาสารคาม จัดโครงการอบรมแนวทางการจัดซื้อจักจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐNov 15, 2017Nov 15, 2017
179
สสจ.มหาสารคาม ตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุขแก่เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี 2564Oct 12, 2020Oct 12, 2020
180
สสจ.มหาสารคาม ตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุขแก่เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี 2564Oct 30, 2020Oct 30, 2020