ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

สร้างกิจกรรมใหม่

แสดง 121 ถึง 140 จาก 302 ผลลัพธ์
# หัวข้อกิจกรรมเริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่ผลงาน(วัน)ผลงาน(สัปดาห์)ผลงาน(เดือน)ภาพ1ภาพ2ภาพ3
        
121
ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"Dec 6, 2018Dec 6, 2018
122
ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีDec 24, 2018Dec 24, 2018
123
ประชุมเตรียมความพร้อมงาน แสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 Nov 9, 2017Nov 9, 2017
124
ประชุมเตรียมความพร้อมภารกิจถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์ แด่เจ้าชายอากิชิโน่ แห่งประเทศญี่ปุ่น Dec 12, 2018Dec 12, 2018
125
ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรOct 16, 2017Oct 16, 2017
126
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันทันตสาธารสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2563Oct 9, 2020Oct 9, 2020
127
ประชุมเตรียมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมฯDec 7, 2018Dec 7, 2018
128
ประชุมแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและการใช้โปรแกรม MANIFEST เกณฑ์ Green and Clean Hospital และสิ่งปฏิกูล ปีงบประมาณ 2562Dec 20, 2018Dec 20, 2018
129
ประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2560Mar 13, 2017Mar 13, 2017
130
ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพMar 22, 2017Mar 22, 2017
131
ประชุมโครงการอาหารปลอดภัย Mar 14, 2017Mar 14, 2017
132
ประเมินผลการปฎิบัติราชการอำเภอชื่นชมAug 8, 2017Aug 8, 2017
133
ประเมินผลการปฎิบัติราชการอำเภอวาปีปทุมAug 9, 2017Aug 9, 2017
134
ปีใหม่สร้างสุข สสจ.มหาสารคาม ประจำปี 2562Dec 25, 2018Dec 25, 2018
135
ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จังหวัดมหาสารคาม ติดตามการดำเนินงานตาม นโยบายสำคัญกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 Dec 23, 2021Dec 23, 2021
136
ผู้บริหาร สสจ.มหาสารคาม พบปะและให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่Nov 10, 2017Nov 10, 2017
137
ผู้ว่าฯชวนเดิน หมอชวนวิ่ง จังหวัดมหาสารคามNov 18, 2018Nov 21, 2018
138
พอ.สว.อำเภอนาเชือกJul 26, 2017Jul 26, 2017
139
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563Oct 21, 2020Oct 21, 2020
140
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ Dec 5, 2018Dec 5, 2018