ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

สร้างกิจกรรมใหม่

แสดง 101 ถึง 120 จาก 302 ผลลัพธ์
# หัวข้อกิจกรรมเริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่ผลงาน(วัน)ผลงาน(สัปดาห์)ผลงาน(เดือน)ภาพ1ภาพ2ภาพ3
        
101
ประชุมคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานกักกันโรคแห่งรัฐจังหวัดมหาสารคามOct 9, 2020Oct 9, 2020
102
ประชุมคืนข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อดำเนินกิจกรรมประชารัฐร่วมใจส่งเสริมป้องกันโรคในผู้สูงอายุ เครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2559 May 26, 2017May 26, 2017
103
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและการเบิกจ่ายสิทธิประกันสังคมจังหวัดมหาสารคามMar 6, 2017Mar 7, 2017
104
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครองคุณภาพ จังหวัดมหาสารคาม ปี 2560Feb 23, 2017Feb 23, 2017
105
ประชุมติดตามการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมจิตอาสาด้านการแพทย์ฯOct 24, 2017Oct 24, 2017
106
ประชุมถ่ายทอดนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม และแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุขปึงบประมาณ 2564Oct 26, 2020Oct 26, 2020
107
ประชุมทำแผนปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินJun 23, 2017Jun 23, 2017
108
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560Mar 6, 2017Mar 6, 2017
109
ประชุมประจำเดือนตุลาคมOct 31, 2017Oct 31, 2017
110
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม2560May 31, 2017May 31, 2017
111
ประชุมประจำเดือนมกราคม 2560Feb 3, 2017Feb 3, 2017
112
ประชุมประชุมศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) กรณีอุทกภัย ครั้งที่ 3Nov 20, 2017Nov 20, 2017
113
ประชุมประเดือนมีนาคม 2560Apr 4, 2017Apr 4, 2017
114
ประชุมพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว (ทีมประเมินระดับอำเภอ) Mar 21, 2017Mar 21, 2017
115
ประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในDec 14, 2018Dec 14, 2018
116
ประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “ไขปริศนาผู้สูงอายุ ชนะโรค ชะลอวัย”Aug 2, 2017Aug 2, 2017
117
ประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 11Apr 4, 2017Apr 4, 2017
118
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายOct 23, 2017Oct 23, 2017
119
ประชุมเชิงปฎิบัติการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนามหาสารคามเมืองสมุนไพรApr 28, 2017Apr 28, 2017
120
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม การตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 7Dec 11, 2018Dec 11, 2018