ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

สร้างกิจกรรมใหม่

แสดง 61 ถึง 80 จาก 302 ผลลัพธ์
# หัวข้อกิจกรรมเริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่ผลงาน(วัน)ผลงาน(สัปดาห์)ผลงาน(เดือน)ภาพ1ภาพ2ภาพ3
        
61
ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอกุดรังNov 24, 2020Nov 24, 2020
62
ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอบรบือNov 24, 2020Nov 24, 2020
63
ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอเชียงยืนNov 24, 2020Nov 24, 2020
64
ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอโกสุมพิสัยNov 24, 2020Nov 24, 2020
65
ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร "Effective Human Resource Management In Context Of Public Administration" Mar 15, 2017Mar 15, 2017
66
ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและระลึกให้ข้าราชการที่ย้ายไปปฏิบัติราชการ Jan 30, 2017Jan 30, 2017
67
นายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท ประธานการประชุมการพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด (Template)และการพิจารณาค่าน้ำหนักตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2560Nov 30, 2016Nov 30, 2016
68
นิเทศงานสาธารณสุข ประจำปี 2562 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยDec 26, 2018Dec 26, 2018
69
นิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงพื้นที่อำเภอเมืองJan 11, 2018Jan 11, 2018
70
บุญซำฮะ Jun 22, 2017Jun 22, 2017
71
ประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2560Jun 5, 2017Jun 5, 2017
72
ประกวดหน่วยงานคุณธรรม จริยธรรม และการประกวดคนดี ศรีสาธารณสุขMay 9, 2017May 9, 2017
73
ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ดีเด่นระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560Nov 21, 2017Nov 21, 2017
74
ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ดีเด่นระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 Nov 23, 2017Nov 23, 2017
75
ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ระดับจังหวัดNov 28, 2017Nov 28, 2017
76
ประชุม (EOC) กรณีอุทกภัย ครั้งที่ 4Nov 27, 2017Nov 27, 2017
77
ประชุม (EOC)(COVID-19) ครั้งที่ 27/2565Mar 29, 2022Mar 29, 2022
78
ประชุม 2P Safety & RM Jun 22, 2017Jun 22, 2017
79
ประชุม ITA เพื่อรับฟังนโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนApr 3, 2017Apr 3, 2017
80
ประชุม VDO Conference การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9Oct 12, 2017Oct 12, 2017