ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

สร้างกิจกรรมใหม่

แสดง 201 ถึง 220 จาก 302 ผลลัพธ์
# หัวข้อกิจกรรมเริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่ผลงาน(วัน)ผลงาน(สัปดาห์)ผลงาน(เดือน)ภาพ1ภาพ2ภาพ3
        
201
สสจ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามJan 18, 2022Jan 18, 2022
202
สสจ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 39/2564Oct 19, 2021Oct 19, 2021
203
สสจ.มหาสารคาม ประชุมคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคามJan 18, 2021Jan 18, 2021
204
สสจ.มหาสารคาม ประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดมหาสารคาม 1/2564Nov 16, 2020Nov 16, 2020
205
สสจ.มหาสารคาม ประชุมชี้แจงแนวทางมาตรการควบคุมโรค และการดูแลรักษา ผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามOct 18, 2021Oct 18, 2021
206
สสจ.มหาสารคาม ประชุมรับมอบนโยบาย มุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565Oct 18, 2021Oct 18, 2021
207
สสจ.มหาสารคาม ประชุมแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน หน่วยงาน และการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน การทุจริตMar 4, 2022Mar 4, 2022
208
สสจ.มหาสารคาม ฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาด covid-19Jan 6, 2021Jan 6, 2021
209
สสจ.มหาสารคาม มอบสิ่งสนับสนุนช่วยเหลือน้ำท่วม ณ รพ.สต.บุ่งคล้าท่างาม ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคามNov 2, 2017Nov 2, 2017
210
สสจ.มหาสารคาม รณรงค์มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนNov 13, 2018Nov 13, 2018
211
สสจ.มหาสารคาม รับการตรวจเยี่ยมเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล “ศรีสวางควัฒน” ประจำปี 2565Jul 27, 2022Jul 27, 2022
212
สสจ.มหาสารคาม รับตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1/2565Feb 23, 2022Feb 23, 2022
213
สสจ.มหาสารคาม รับโล่ประกาศเกียรติคุณชุมชนดีเด่นในการดําเนินงานตามแนวคิด CBTx & Harm reduction ในการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ปี 2565Aug 23, 2022Aug 25, 2022
214
สสจ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือNov 13, 2021Nov 14, 2021
215
สสจ.มหาสารคาม ร่วมต้อนรับ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลมหาสารคามDec 7, 2020Dec 7, 2020
216
สสจ.มหาสารคาม ร่วมต้อนรับ นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคDec 20, 2018Dec 20, 2018
217
สสจ.มหาสารคาม ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราชOct 23, 2017Oct 23, 2017
218
สสจ.มหาสารคาม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”Dec 28, 2016Dec 28, 2016
219
สสจ.มหาสารคาม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”Jun 26, 2017Jun 26, 2017
220
สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมการกำหนด นวัตกรรมการจัดบริการสุขภาพ (Innovative Healthcare Management) เขตสุขภาพที่ 7Dec 14, 2021Dec 14, 2021