ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

สร้างกิจกรรมใหม่

แสดง 181 ถึง 200 จาก 302 ผลลัพธ์
# หัวข้อกิจกรรมเริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่ผลงาน(วัน)ผลงาน(สัปดาห์)ผลงาน(เดือน)ภาพ1ภาพ2ภาพ3
        
181
สสจ.มหาสารคาม ตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุขแก่เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี 2564Nov 4, 2020Nov 4, 2020
182
สสจ.มหาสารคาม ตรวจเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วม รพ.สต.ดอนจำปา อ.โกสุมพิสัย Oct 18, 2017Oct 18, 2017
183
สสจ.มหาสารคาม ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคามปี 2563Nov 16, 2020Nov 16, 2020
184
สสจ.มหาสารคาม นิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 อำเภอแกดำJan 7, 2021Jan 7, 2021
185
สสจ.มหาสารคาม นิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 อำเภอเมืองมหาสารคามFeb 3, 2022Feb 3, 2022
186
สสจ.มหาสารคาม ปฏิบัติงานถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์ หน่วยปฐมพยาบาล จุดคัดกรองโรคติดต่อ ในงานพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562-2563Dec 14, 2020Dec 15, 2020
187
สสจ.มหาสารคาม ประกวดอาสาสมครรสาธารณสุข (อสม.) ดีเด่นระดับจังหวัดDec 18, 2018Dec 18, 2018
188
สสจ.มหาสารคาม ประชุม (กวป.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 7/2565Aug 1, 2022Aug 1, 2022
189
สสจ.มหาสารคาม ประชุม EOC COVID-19 ครั้งที่ 16/2565Jan 18, 2022Jan 18, 2022
190
สสจ.มหาสารคาม ประชุม EOC COVID-19 ครั้งที่ 8/2565Nov 23, 2021Nov 23, 2021
191
สสจ.มหาสารคาม ประชุม EOC COVID-19 ครั้งที่ 11/2565Dec 14, 2021Dec 14, 2021
192
สสจ.มหาสารคาม ประชุม EOC COVID-19 ครั้งที่ 19/2565Feb 4, 2022Feb 4, 2022
193
สสจ.มหาสารคาม ประชุม EOC COVID-19 ครั้งที่ 3/2565Oct 19, 2021Oct 19, 2021
194
สสจ.มหาสารคาม ประชุม EOC COVID-19 ครั้งที่ 37/2565Jun 7, 2022Jun 7, 2022
195
สสจ.มหาสารคาม ประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 10/2564Jan 8, 2021Jan 8, 2021
196
สสจ.มหาสารคาม ประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 14/2564Jan 18, 2021Jan 18, 2021
197
สสจ.มหาสารคาม ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2565Mar 28, 2022Mar 28, 2022
198
สสจ.มหาสารคาม ประชุม(EOC)(COVID-19) ครั้งที่ 40/2565Jun 28, 2022Jun 28, 2022
199
สสจ.มหาสารคาม ประชุม(EOC)(COVID-19) ครั้งที่ 42/2565Jul 26, 2022Jul 26, 2022
200
สสจ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคามMay 30, 2022May 30, 2022