ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

สร้างกิจกรรมใหม่

แสดง 1 ถึง 20 จาก 303 ผลลัพธ์
# หัวข้อกิจกรรมเริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่ผลงาน(วัน)ผลงาน(สัปดาห์)ผลงาน(เดือน)ภาพ1ภาพ2ภาพ3
        
1
Nov 2, 2017Nov 2, 2017
2
Dec 4, 2018Dec 4, 2018
3
กฐินสามัคคี สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 2560Nov 3, 2017Nov 3, 2017
4
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) Apr 11, 2017Apr 11, 2017
5
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 42/2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามDec 28, 2021Dec 28, 2021
6
จ.มหาสารคาม เปิดจุดบริการทั่วไทย อำนวยความสะดวกการใช้รถใช้ถนนช่วงสงกรานต์Apr 11, 2017Apr 11, 2017
7
จังหวัดมหาสารคาม นำทีมเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Nov 9, 2020Nov 9, 2020
8
จังหวัดมหาสารคาม สุ่ม..คัดกรองผู้เสี่ยงเป็นโรคติดเชื้อโควิด-19Feb 10, 2021Feb 10, 2021
9
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่อำเภอแกดำFeb 2, 2017Feb 2, 2017
10
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 อำเภอนาดูนFeb 2, 2017Feb 2, 2017
11
ตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขNov 3, 2020Nov 3, 2020
12
ประชุมคณะกรรมการ Service plan จังหวัดมหาสารคามApr 4, 2017Apr 4, 2017
13
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจังหวัดเกลือไอโอดีนยั่งยืน จังหวัดมหาสารคามFeb 14, 2017Feb 14, 2017
14
ประชุมคณะทำงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับอำเภอ/จังหวัดFeb 9, 2017Feb 9, 2017
15
ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 1/2560May 23, 2017May 23, 2017
16
ประชุมประจำเดือนเมษายน2560Apr 27, 2017Apr 27, 2017
17
ประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)Apr 7, 2017Apr 7, 2017
18
ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดตั้งชมรมและการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคามApr 3, 2017Apr 3, 2017
19
ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพสู่ผลงานวิชาการยอดเยี่ยมFeb 16, 2017Feb 17, 2017
20
ประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระดับเขตสุขภาพที่ 7May 19, 2017May 19, 2017