ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

สร้างกิจกรรมใหม่

แสดง 1 ถึง 20 จาก 227 ผลลัพธ์
# หัวข้อกิจกรรมเริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่ผลงาน(วัน)ผลงาน(สัปดาห์)ผลงาน(เดือน)ภาพ1ภาพ2ภาพ3
        
1
Nov 2, 2017Nov 2, 2017
2
Dec 4, 2018Dec 4, 2018
3
กฐินสามัคคี สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 2560Nov 3, 2017Nov 3, 2017
4
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) Apr 11, 2017Apr 11, 2017
5
จ.มหาสารคาม เปิดจุดบริการทั่วไทย อำนวยความสะดวกการใช้รถใช้ถนนช่วงสงกรานต์Apr 11, 2017Apr 11, 2017
6
จังหวัดมหาสารคาม นำทีมเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Nov 9, 2020Nov 9, 2020
7
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่อำเภอแกดำFeb 2, 2017Feb 2, 2017
8
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 อำเภอนาดูนFeb 2, 2017Feb 2, 2017
9
ตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขNov 3, 2020Nov 3, 2020
10
ประชุมคณะกรรมการ Service plan จังหวัดมหาสารคามApr 4, 2017Apr 4, 2017
11
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจังหวัดเกลือไอโอดีนยั่งยืน จังหวัดมหาสารคามFeb 14, 2017Feb 14, 2017
12
ประชุมคณะทำงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับอำเภอ/จังหวัดFeb 9, 2017Feb 9, 2017
13
ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 1/2560May 23, 2017May 23, 2017
14
ประชุมประจำเดือนเมษายน2560Apr 27, 2017Apr 27, 2017
15
ประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)Apr 7, 2017Apr 7, 2017
16
ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดตั้งชมรมและการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคามApr 3, 2017Apr 3, 2017
17
ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพสู่ผลงานวิชาการยอดเยี่ยมFeb 16, 2017Feb 17, 2017
18
ประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระดับเขตสุขภาพที่ 7May 19, 2017May 19, 2017
19
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บ้านบ่อน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามDec 27, 2018Dec 27, 2018
20
พอ.สว.อำเภอชื่นชมFeb 22, 2017Feb 22, 2017