ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

สร้างกิจกรรมใหม่

แสดง 1 ถึง 20 จาก 291 ผลลัพธ์
# หัวข้อกิจกรรมเริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่ผลงาน(วัน)ผลงาน(สัปดาห์)ผลงาน(เดือน)ภาพ1ภาพ2ภาพ3
        
1
สสจ.มหาสารคาม ประชุม(EOC)(COVID-19) ครั้งที่ 40/2565Jun 28, 2022Jun 28, 2022
2
สสจ.มหาสารคาม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2565 Jun 23, 2022Jun 23, 2022
3
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอชื่นชมJun 22, 2022Jun 22, 2022
4
สสจ.มหาสารคาม ประชุม EOC COVID-19 ครั้งที่ 37/2565Jun 7, 2022Jun 7, 2022
5
สสจ.มหาสารคามอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Emergency Medical Responder) อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)Jun 7, 2022Jun 7, 2022
6
สสจ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคามMay 30, 2022May 30, 2022
7
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2565May 30, 2022May 30, 2022
8
สสจ.มหาสารคาม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอยางสีสุราชApr 26, 2022Apr 26, 2022
9
ประชุม (EOC)(COVID-19) ครั้งที่ 27/2565Mar 29, 2022Mar 29, 2022
10
สสจ.มหาสารคาม ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2565Mar 28, 2022Mar 28, 2022
11
สสจ.มหาสารคาม ประชุมแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน หน่วยงาน และการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน การทุจริตMar 4, 2022Mar 4, 2022
12
สสจ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบเข็มพระราชทานเข็มอาสาสมัครสาธารณสุข จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่ อาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดมหาสารคาม Mar 2, 2022Mar 2, 2022
13
สสจ.มหาสารคาม รับตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1/2565Feb 23, 2022Feb 23, 2022
14
สสจ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565Feb 15, 2022Feb 15, 2022
15
สสจ.มหาสารคาม จัดกิจกรรม Kick off “ โครงการก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” ปีงบประมาณ 2565Feb 15, 2022Feb 15, 2022
16
สสจ.มหาสารคาม ประชุม EOC COVID-19 ครั้งที่ 19/2565Feb 4, 2022Feb 4, 2022
17
สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมวิชาการวันมะเร็งโลก เขตสุขภาพที่ ๗Feb 4, 2022Feb 4, 2022
18
สสจ.มหาสารคาม นิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 อำเภอเมืองมหาสารคามFeb 3, 2022Feb 3, 2022
19
จ.มหาสารคาม Kick Off ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน “เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ห่างไกลจากโรคโควิด-19Feb 2, 2022Feb 2, 2022
20
สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ณ วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคามJan 28, 2022Jan 28, 2022