ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

สร้างกิจกรรมใหม่

แสดง 141 ถึง 160 จาก 291 ผลลัพธ์
# หัวข้อกิจกรรมเริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่ผลงาน(วัน)ผลงาน(สัปดาห์)ผลงาน(เดือน)ภาพ1ภาพ2ภาพ3
        
141
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ May 23, 2017May 23, 2017
142
พิธีปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1Mar 29, 2017Mar 29, 2017
143
พิธีวางพานพุ่มเนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี Oct 21, 2020Oct 21, 2020
144
พิธีเปิดการจัดอบรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ระดับเขตสุขภาพที่ 7 May 18, 2017May 18, 2017
145
พิธีเปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม Mar 20, 2017Mar 20, 2017
146
มหกรรมผ้าไหมงาม สร้อยดอกหมากมหาสารคาม สู่สากล ครั้งที่ 1Mar 29, 2017Mar 29, 2017
147
มหกรรมวิชาการด้านสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560May 25, 2017May 25, 2017
148
มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามDec 27, 2018Dec 27, 2018
149
ยินดีต้อนรับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามJan 19, 2018Jan 19, 2018
150
ระชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลและการและชุมศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2560 Apr 18, 2017Apr 18, 2017
151
ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 24 Nov 24, 2020Nov 24, 2020
152
ร่วมประชุม Video Conference และ เปิดศูนย์ EOC จังหวัดมหาสารคามฯOct 21, 2017Oct 21, 2017
153
ลงพื้นที่ อ.เชียงยืน และอำเภอชื่นชมNov 14, 2017Nov 14, 2017
154
ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรือนกัญชาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพร ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม Oct 9, 2020Oct 9, 2020
155
วันจักรีApr 6, 2017Apr 6, 2017
156
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติDec 5, 2018Dec 5, 2018
157
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ออกนิเทศ ติดตามงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่เครือข่ายDec 14, 2018Dec 14, 2018
158
วันพยาบาลสากลและพัฒนาระบบการพยาบาลเพื่อรองรับ Service Plan ประจำปี 2560 May 8, 2017May 8, 2017
159
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561Nov 14, 2018Nov 14, 2018
160
วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติOct 29, 2020Oct 29, 2020