ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

สร้างกิจกรรมใหม่

แสดง 121 ถึง 140 จาก 303 ผลลัพธ์
# หัวข้อกิจกรรมเริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่ผลงาน(วัน)ผลงาน(สัปดาห์)ผลงาน(เดือน)ภาพ1ภาพ2ภาพ3
        
121
ประชุมเตรียมความพร้อมงาน แสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 Nov 9, 2017Nov 9, 2017
122
ผู้บริหาร สสจ.มหาสารคาม พบปะและให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่Nov 10, 2017Nov 10, 2017
123
สสจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรังโรงพยาบาลแกดำ Nov 8, 2017Nov 8, 2017
124
สสจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560Nov 14, 2017Nov 14, 2017
125
สสจ.มหาสารคาม จัดโครงการอบรมแนวทางการจัดซื้อจักจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐNov 15, 2017Nov 15, 2017
126
ลงพื้นที่ อ.เชียงยืน และอำเภอชื่นชมNov 14, 2017Nov 14, 2017
127
ประชุม การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดมหาสารคามปี 2558-2561 Nov 17, 2017Nov 17, 2017
128
คณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2560Nov 16, 2017Nov 16, 2017
129
อบรมหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) Nov 20, 2017Nov 20, 2017
130
ประชุมประชุมศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) กรณีอุทกภัย ครั้งที่ 3Nov 20, 2017Nov 20, 2017
131
ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ดีเด่นระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560Nov 21, 2017Nov 21, 2017
132
หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเภอแกดำNov 22, 2017Nov 22, 2017
133
ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ดีเด่นระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 Nov 23, 2017Nov 23, 2017
134
แถลงข่าว"แสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3" Nov 23, 2017Nov 23, 2017
135
ชาวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตNov 26, 2017Nov 26, 2017
136
อบรมหลักสูตร ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager)Nov 27, 2017Nov 27, 2017
137
ประชุมคณะกรรมการจิตอาสา จังหวัดมหาสารคาม ปี 2561Nov 27, 2017Nov 27, 2017
138
ประชุม (EOC) กรณีอุทกภัย ครั้งที่ 4Nov 27, 2017Nov 27, 2017
139
ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ระดับจังหวัดNov 28, 2017Nov 28, 2017
140
VDO Conference ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561Nov 28, 2017Nov 28, 2017