ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

สร้างกิจกรรมใหม่

แสดง 101 ถึง 120 จาก 303 ผลลัพธ์
# หัวข้อกิจกรรมเริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่ผลงาน(วัน)ผลงาน(สัปดาห์)ผลงาน(เดือน)ภาพ1ภาพ2ภาพ3
        
101
ร่วมประชุม Video Conference และ เปิดศูนย์ EOC จังหวัดมหาสารคามฯOct 21, 2017Oct 21, 2017
102
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายOct 23, 2017Oct 23, 2017
103
สสจ.มหาสารคาม ลงตรวจพื้นที่และความพร้อมในการเตรียมหน่วยปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Oct 24, 2017Oct 24, 2017
104
สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพOct 23, 2017Oct 23, 2017
105
สสจ.มหาสารคาม ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราชOct 23, 2017Oct 23, 2017
106
สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร Oct 24, 2017Oct 24, 2017
107
ประชุมติดตามการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมจิตอาสาด้านการแพทย์ฯOct 24, 2017Oct 24, 2017
108
สสจ.มหาสารคาม ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันฆ่ายุงภายในบริเวณศาลากลางOct 25, 2017Oct 25, 2017
109
สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขOct 25, 2017Oct 25, 2017
110
สสจ.มหาสารคาม เยี่ยมหน่วยบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์Oct 26, 2017Oct 26, 2017
111
สสจ.มหาสารคาม เยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมในเขต ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัยOct 27, 2017Oct 27, 2017
112
สสจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯOct 27, 2017Oct 27, 2017
113
ประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และถอดบทเรียนการดำเนินงานศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขOct 30, 2017Oct 30, 2017
114
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามOct 31, 2017Oct 31, 2017
115
ประชุมประจำเดือนตุลาคมOct 31, 2017Oct 31, 2017
116
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดูแลรักษาพยาบาลNov 1, 2017Nov 1, 2017
117
สสจ.มหาสารคาม มอบสิ่งสนับสนุนช่วยเหลือน้ำท่วม ณ รพ.สต.บุ่งคล้าท่างาม ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคามNov 2, 2017Nov 2, 2017
118
Nov 2, 2017Nov 2, 2017
119
กฐินสามัคคี สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 2560Nov 3, 2017Nov 3, 2017
120
ประชุม VDO conference เรื่อง สื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางและการดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรNov 7, 2017Nov 7, 2017