ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

สร้างกิจกรรมใหม่

แสดง 41 ถึง 60 จาก 303 ผลลัพธ์
# หัวข้อกิจกรรมเริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่ผลงาน(วัน)ผลงาน(สัปดาห์)ผลงาน(เดือน)ภาพ1ภาพ2ภาพ3
        
41
อบรมวิทยุชุมชน 65 แห่งทั่วมหาสารคาม ให้ความรู้ พรบ.แอลกอฮอล์และบุหรี่ Mar 27, 2017Mar 27, 2017
42
แถลงข่าว งานตักสิลามหาสงกรานต์ "กินข้าวเม่าเมืองตักสิลา ใส่ผ้าขาวม้าเล่นสงกรานต์" งานสงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์ Mar 27, 2017Mar 29, 2017
43
เมื่อวันที่20 มีค60 คปสอ โกสุมพิสัย ได้จัดงานวีน อสม.แห่งชาติ ที่ รร อสม สนง.สาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอโกสุมพิสัย นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ เป็นประธานเปิดงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอร่วมงานMar 30, 2017Mar 30, 2017
44
พิธีปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1Mar 29, 2017Mar 29, 2017
45
มหกรรมผ้าไหมงาม สร้อยดอกหมากมหาสารคาม สู่สากล ครั้งที่ 1Mar 29, 2017Mar 29, 2017
46
งานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 Mar 31, 2017Mar 31, 2017
47
ประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 11Apr 4, 2017Apr 4, 2017
48
ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดตั้งชมรมและการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคามApr 3, 2017Apr 3, 2017
49
ประชุม ITA เพื่อรับฟังนโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนApr 3, 2017Apr 3, 2017
50
กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย ก่อนออกกำลังกาย ทุกวันพุทธApr 5, 2017Apr 5, 2017
51
ประชุมคณะกรรมการ Service plan จังหวัดมหาสารคามApr 4, 2017Apr 4, 2017
52
ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีประจำจังหวัดมหาสารคาม Apr 4, 2017Apr 4, 2017
53
ประชุมประเดือนมีนาคม 2560Apr 4, 2017Apr 4, 2017
54
วันจักรีApr 6, 2017Apr 6, 2017
55
ประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)Apr 7, 2017Apr 7, 2017
56
จ.มหาสารคาม เปิดจุดบริการทั่วไทย อำนวยความสะดวกการใช้รถใช้ถนนช่วงสงกรานต์Apr 11, 2017Apr 11, 2017
57
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) Apr 11, 2017Apr 11, 2017
58
กิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรจากนายแพทย์Apr 11, 2017Apr 11, 2017
59
ระชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลและการและชุมศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2560 Apr 18, 2017Apr 18, 2017
60
งานรดน้ำดำหัวขอพรพ่อเมืองมหาสารคามเนื่องในเทศกาลสงการานต์ ประจำปี 2560 Apr 11, 2017Apr 11, 2017