ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

สร้างกิจกรรมใหม่

แสดง 21 ถึง 40 จาก 302 ผลลัพธ์
# หัวข้อกิจกรรมเริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่ผลงาน(วัน)ผลงาน(สัปดาห์)ผลงาน(เดือน)ภาพ1ภาพ2ภาพ3
        
21
สภากาแฟ ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีฯFeb 15, 2017Feb 15, 2017
22
ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพสู่ผลงานวิชาการยอดเยี่ยมFeb 16, 2017Feb 17, 2017
23
โครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานสาธารณสุขสู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2560 Feb 17, 2017Feb 17, 2017
24
งานแถลงข่าวการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 3 Feb 21, 2017Feb 21, 2017
25
พอ.สว.อำเภอชื่นชมFeb 22, 2017Feb 22, 2017
26
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครองคุณภาพ จังหวัดมหาสารคาม ปี 2560Feb 23, 2017Feb 23, 2017
27
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านขายยา ตามเกณฑ์ GPP ปีงบประมาณ 2560 Feb 28, 2017Feb 28, 2017
28
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560Mar 6, 2017Mar 6, 2017
29
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและการเบิกจ่ายสิทธิประกันสังคมจังหวัดมหาสารคามMar 6, 2017Mar 7, 2017
30
มอบเกียรติบัตรให้แก่ทีมผู้ก่อการดีMar 7, 2017Mar 7, 2017
31
ประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2560Mar 13, 2017Mar 13, 2017
32
ประชุมโครงการอาหารปลอดภัย Mar 14, 2017Mar 14, 2017
33
สภากาแฟMar 15, 2017Mar 15, 2017
34
ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร "Effective Human Resource Management In Context Of Public Administration" Mar 15, 2017Mar 15, 2017
35
พิธีเปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม Mar 20, 2017Mar 20, 2017
36
โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาMar 20, 2017Mar 20, 2017
37
ประชุมพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว (ทีมประเมินระดับอำเภอ) Mar 21, 2017Mar 21, 2017
38
ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพMar 22, 2017Mar 22, 2017
39
สสจ.มหาสารคาม ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าอบรมโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2560Mar 22, 2017Mar 22, 2017
40
โครงการพัฒนาทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบมืออาชีพผสมผสานโดยใช้สมาธิบำบัดแบบ SKTMar 27, 2017Mar 28, 2017