ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

สร้างกิจกรรมใหม่

แสดง 201 ถึง 220 จาก 290 ผลลัพธ์
# หัวข้อกิจกรรมเริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่ผลงาน(วัน)ผลงาน(สัปดาห์)ผลงาน(เดือน)ภาพ1ภาพ2ภาพ3
        
201
สสจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตOct 13, 2020Oct 13, 2020
202
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563Oct 21, 2020Oct 21, 2020
203
พิธีวางพานพุ่มเนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี Oct 21, 2020Oct 21, 2020
204
งานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563Oct 22, 2020Oct 22, 2020
205
ประชุมถ่ายทอดนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม และแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุขปึงบประมาณ 2564Oct 26, 2020Oct 26, 2020
206
สสจ.มหาสารคาม ร่วมกันจัดกิจกรรม จิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีได้ ที่ใจเรา”Oct 27, 2020Oct 27, 2020
207
ตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขOct 27, 2020Oct 27, 2020
208
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 28/2563Oct 28, 2020Oct 28, 2020
209
วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติOct 29, 2020Oct 29, 2020
210
ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคามOct 29, 2020Oct 29, 2020
211
สสจ.มหาสารคาม ตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุขแก่เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี 2564Oct 30, 2020Oct 30, 2020
212
ตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขNov 3, 2020Nov 3, 2020
213
สสจ.มหาสารคาม ตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุขแก่เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี 2564Nov 4, 2020Nov 4, 2020
214
ประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564Nov 6, 2020Nov 6, 2020
215
ประชุม VDO Conference ติดตามการดำเนินงานของเขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2564Nov 6, 2020Nov 6, 2020
216
จังหวัดมหาสารคาม นำทีมเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Nov 9, 2020Nov 9, 2020
217
โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติด้านการป้องกัน เอชไอวีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกNov 10, 2020Nov 10, 2020
218
เตือน!! ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามเฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV Nov 16, 2020Nov 16, 2020
219
สสจ.มหาสารคาม ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคามปี 2563Nov 16, 2020Nov 16, 2020
220
สสจ.มหาสารคาม ประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดมหาสารคาม 1/2564Nov 16, 2020Nov 16, 2020