หัวข้อกิจกรรมสสจ.มหาสารคาม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”
รายละเอียดของกิจกรรมสสจ.มหาสารคาม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” และเผาทำลาย กัญชา, พืชกระท่อม
(26มิ.ย.60)ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยนำข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และมอบเกียรติบัติแก่สถานประกอบการและเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด ประกอบด้วย โรงงานสีขาว จำนวน 17 แห่ง เครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด จำนวน 3 องค์กร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว และองค์กรที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแรงงานแก้ไขเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แผน “ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด” และแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น ในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันเผาทำลายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา, พืชกระท่อม) จำนวน 120 รายการ น้ำหนักรวม 357.44 กิโลกรัม ซึ่งเป็นของกลางที่เก็บรักอยู่ที่สถานีตำรวจในสังกัด
เริ่มวันที่Jun 26, 2017
สิ้นสุดวันที่Jun 26, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)