หัวข้อกิจกรรมประชุมทำแผนปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
รายละเอียดของกิจกรรม วันที่ 23 มิถุนายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมทำแผนปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเพื่อรองรับการเปิดศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินที่สามารถปฎิบัติงานได้จริง ตามโครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560 เพื่อพัฒนาระบบปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินและทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ณ ห้องประชุม บุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Jun 23, 2017
สิ้นสุดวันที่Jun 23, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)