หัวข้อกิจกรรมประชุม 2P Safety & RM
รายละเอียดของกิจกรรมในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธาน ในการประชุม 2P Safety & RM ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Jun 22, 2017
สิ้นสุดวันที่Jun 22, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)