หัวข้อกิจกรรมบุญซำฮะ
รายละเอียดของกิจกรรมในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.09 น.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้แทนท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมพิธีบวงสรวงศาลมเหศักดิ์หลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองมหาสารคาม เนื่องในพิธีบุญซำฮะ เพื่อชำระจิตใจให้สะอาด ปัดเป่าขับไล่สิ่งไม่เป็นมงคลออกไปจากชุมชน หมู่บ้าน ทำให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็น เกิดความสมานฉันท์ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาแต่โบราณ โดยมี นางไพเราะ รอยตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี
เริ่มวันที่Jun 22, 2017
สิ้นสุดวันที่Jun 22, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)