หัวข้อกิจกรรมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม2560
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม และได้มอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนำเสนอผลงานวิชาการด้านสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่May 31, 2017
สิ้นสุดวันที่May 31, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)