หัวข้อกิจกรรมมหกรรมวิชาการด้านสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560
รายละเอียดของกิจกรรมระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดมหกรรมวิชาการด้านสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่May 25, 2017
สิ้นสุดวันที่May 25, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)