หัวข้อกิจกรรม ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 เวลา 13.00-16.30 น. ในครั้งนี้ นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่May 23, 2017
สิ้นสุดวันที่May 23, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)