หัวข้อกิจกรรมประกวดหน่วยงานคุณธรรม จริยธรรม และการประกวดคนดี ศรีสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรมระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประกวดหน่วยงานคุณธรรม จริยธรรม และการประกวดคนดี ศรีสาธารณสุข ในครั้งนี้นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่May 9, 2017
สิ้นสุดวันที่May 9, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)