หัวข้อกิจกรรมวันพยาบาลสากลและพัฒนาระบบการพยาบาลเพื่อรองรับ Service Plan ประจำปี 2560
รายละเอียดของกิจกรรมในวันที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2560 วันพยาบาลสากลและพัฒนาระบบการพยาบาลเพื่อรองรับ Service Plan ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมตักสิลา โรงพยาบาลมหาสารคาม
เริ่มวันที่May 8, 2017
สิ้นสุดวันที่May 8, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)