หัวข้อกิจกรรมกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรจากนายแพทย์
รายละเอียดของกิจกรรมในวันที่ 11 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะผู้บริหาร ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Apr 11, 2017
สิ้นสุดวันที่Apr 11, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)