หัวข้อกิจกรรม จ.มหาสารคาม เปิดจุดบริการทั่วไทย อำนวยความสะดวกการใช้รถใช้ถนนช่วงสงกรานต์
รายละเอียดของกิจกรรมจ.มหาสารคาม เปิดจุดบริการทั่วไทย อำนวยความสะดวกการใช้รถใช้ถนนช่วงสงกรานต์ พร้อมบริการข้อมูลการจราจรผ่านกล้อง cctv ทั่วประเทศ 345 จุด
ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ บริเวณหน้าหน่วยภูมิทัศน์ แขวงการทางมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดจุดบริการทั่วไทย อำนวยความสะดวกการใช้รถใช้ถนนช่วงสงกรานต์ พร้อมบริการข้อมูลการจราจรผ่านกล้อง cctv ทั่วประเทศ 345 จุด
ในครั้งนี้ นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดจุดบริการทั่วไทย “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง” โดยแขวงทางหลวงมหาสารคามร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม ตั้งจุดบริการขึ้นอยู่ริมถนนสายหลัก บรบือ – มหาสารคาม(ฝั่งขาเข้าเมือง) ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักรองรับการเดินทางเข้าสู่จังหวัดมหาสารคามและหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนการตั้งจุดให้บริการทั่วไทยนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 - 18 เมษายน 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว กลับภูมิลำเนา และลดการเกิดอุบัติเหตุและการจราจรติดขัด ให้บริการประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน แวะพักรถ พักคน บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น มีห้องน้ำสะอาด ให้ข้อมูลการเดินทาง แจกแผนที่และแผ่นพับ มีศูนย์ข้อมูลการจราจรผ่านกล้อง cctv ทั่วประเทศในเส้นทางของกรมทางหลวงทั้งหมด 345 จุด ซึ่งในจังหวัดมหาสารคาม มีกล้องcctv ติดตั่งอยู่ 3 จุด อยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 23 ช่วง กม.51 บ้านหนองโก อ.บรบือ ทางหลวงหมายเลข 202 ช่วง กม.138 บ้านเปลือย อ.พยัคฆภูมิพิสัย และทางหลวงหมายเลข 219 กม.67 บ้านคลองจอบ อ.พยัคฆภูมิพิสัย สามารถดูได้ที่เว็บไซต์กรมทางหลวง www.doh.go.th
สำหรับการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น กรณีรถเสีย รถเกิดอุบัติเหตุ จะมีหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วคอยบริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ชุดอำนวยความปลอดภัยทางถนนไว้บริการ
เริ่มวันที่Apr 11, 2017
สิ้นสุดวันที่Apr 11, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)