หัวข้อกิจกรรมประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีประจำจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีประจำจังหวัดมหาสารคาม ตามบทบัญญัติมาตรา75 แห่ง พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541และแก้ไขเพิ่มเติม ฉ.4 ซึ่งกำหนดให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการ อัยการจังหวัดและนพ.สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการ วันนี้ ได้ข้อสรุปประเด็นสำคัญว่า อยากให้มีการสอดส่องดูคลินิกโดยเฉพาะระดับอำเภอ พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านกฎหมาย จัดประชุม อบรม เพื่อลดการนำคดีสู่การพิจารณาเปรียบเทียบปรับ ทั้งนี้ การพิจารณาคดี จะใช้แนวทางของกรม สบส ณ ห้องประชุมทับทิมชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Apr 4, 2017
สิ้นสุดวันที่Apr 4, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)