หัวข้อกิจกรรมมหกรรมผ้าไหมงาม สร้อยดอกหมากมหาสารคาม สู่สากล ครั้งที่ 1
รายละเอียดของกิจกรรมในวันที่ 29 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยนางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ผู้แทนท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและคณะบุคลากรสาธารณสุข ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมผ้าไหมงาม สร้อยดอกหมากมหาสารคาม สู่สากล ครั้งที่ 1” ประธานในพิธี นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ณ บริเวณลานหน้าห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Mar 29, 2017
สิ้นสุดวันที่Mar 29, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)