หัวข้อกิจกรรมอบรมวิทยุชุมชน 65 แห่งทั่วมหาสารคาม ให้ความรู้ พรบ.แอลกอฮอล์และบุหรี่
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 27 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม NCD จัดอบรมวิทยุชุมชน 65 แห่งทั่วมหาสารคาม ให้ความรู้ พรบ.แอลกอฮอล์และบุหรี่ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายขอความร่วมมือ สื่อสารเขื่อมโยงระหว่างชุมชนกับสาสุข ในการลดการดื่ม/สูบ ในครั้งนี้ นายวัฒนะ ศรีวัฒนา ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านทันตสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการอบรมครั้งนี้
เริ่มวันที่Mar 27, 2017
สิ้นสุดวันที่Mar 27, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)