หัวข้อกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบมืออาชีพผสมผสานโดยใช้สมาธิบำบัดแบบ SKT
รายละเอียดของกิจกรรมระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบมืออาชีพผสมผสานโดยใช้สมาธิบำบัดแบบ SKT เพื่อการเยียวยาให้บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและผู้นำเครือข่ายสุขภาพ จังหวัดมหาสารคาม ปี 2560 ณ ห้องประชุมตักสิลา โรงพยาบาลมหาสารคาม
เริ่มวันที่Mar 27, 2017
สิ้นสุดวันที่Mar 28, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)