หัวข้อกิจกรรมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 22 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ครั้งนี้นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Mar 22, 2017
สิ้นสุดวันที่Mar 22, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)