หัวข้อกิจกรรม โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 20 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 62 พรรษา 2 เมษายน 2560 ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาดอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Mar 20, 2017
สิ้นสุดวันที่Mar 20, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)