หัวข้อกิจกรรมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร "Effective Human Resource Management In Context Of Public Administration"
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 15 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร "Effective Human Resource Management In Context Of Public Administration" เจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับปฎิบัติการจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Mar 15, 2017
สิ้นสุดวันที่Mar 15, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)