หัวข้อกิจกรรมประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2560
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 13 มีนาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2560 และรับฟังข้อคิดเห็นในการดำเนินงานของตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Mar 13, 2017
สิ้นสุดวันที่Mar 13, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)