หัวข้อกิจกรรม มอบเกียรติบัตรให้แก่ทีมผู้ก่อการดี
รายละเอียดของกิจกรรมในวันที่ 7 มีนาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มอบเกียรติบัตรให้แก่ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ จังหวัดมหาสารคาม ตามโครงการเด็กสารคาม สร้างวัคซีน ป้องกันการจมน้ำ ปีงบประมาณ2560 ณ ห้องประชุมเพทาย ชั้น 1 อาคารหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Mar 7, 2017
สิ้นสุดวันที่Mar 7, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)