หัวข้อกิจกรรมประชุมชี้แจงการดำเนินงานและการเบิกจ่ายสิทธิประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 6 มีนาคม 2560 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและการเบิกจ่ายสิทธิประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม (ผู้ให้บริการ) ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสุทธาเวช โดย นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน
เริ่มวันที่Mar 6, 2017
สิ้นสุดวันที่Mar 7, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)