หัวข้อกิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครองคุณภาพ จังหวัดมหาสารคาม ปี 2560
รายละเอียดของกิจกรรมในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครองคุณภาพ จังหวัดมหาสารคาม ปี 2560 ครั้งนี้ นางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Feb 23, 2017
สิ้นสุดวันที่Feb 23, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)