หัวข้อกิจกรรม ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพสู่ผลงานวิชาการยอดเยี่ยม
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพสู่ผลงานวิชาการยอดเยี่ยมประจำปี 2560 ในครั้งนี้ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธิเปิดการประชุม และในพิธีปิดนายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบรางวัลผู้ได้รับผลงานวิชาการดีเด่นและพิธีปิดการประชุม ณ โรงแรมตัดสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Feb 16, 2017
สิ้นสุดวันที่Feb 17, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)