หัวข้อกิจกรรมสสจ.มหาสารคาม รับการตรวจเยี่ยมเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล “ศรีสวางควัฒน” ประจำปี 2565
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอกันทรวิชัย นพ.หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการ ผอ.โรงพยาบาลกันทรวิชัย นายประเสริฐ ไหลหาโคตร สสอ.กันทรวิชัย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายชุมชน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยม นำโดย ศ.ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณะกรรมการ ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและผลงานเด่นเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล “ศรีสวางควัฒน” ประจำปี 2565 นำโดย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ซึ่งเป็นรางวัลที่เกิดจากการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อสรรหาหน่วยงานสาธารณสุขดีเด่นที่เป็นหน่วยงานแห่งการอุทิศตน ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อุตสาหะและทุ่มเท สมควรได้รับการยกย่อง โดยคณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลกันทรวิชัย ซึ่งเป็น 1 ใน 3 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนที่เข้ารอบสุดท้ายระดับประเทศ ทั้งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง บู๊ทนำเสนอผลงานและผลงานดีเด่นของโรงพยาบาลกันทรวิชัย และลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุข
เริ่มวันที่Jul 27, 2022
สิ้นสุดวันที่Jul 27, 2022
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)