หัวข้อกิจกรรมสภากาแฟ ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีฯ
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยนายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี จังหวัดมหาสารคาม (สภากาแฟ) โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม
เริ่มวันที่Feb 15, 2017
สิ้นสุดวันที่Feb 15, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)