หัวข้อกิจกรรมสสจ.มหาสารคาม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2565
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2565 ให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจตา กายภาพบำบัด ให้คำปรึกษาสุขภาพจิต สังคมสงเคราะห์ และฉีดวัคซีน ให้กับ ผู้ต้องขัง ในเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายธัญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนนักศึกษา และผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรม
เริ่มวันที่Jun 23, 2022
สิ้นสุดวันที่Jun 23, 2022
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)