หัวข้อกิจกรรมสสจ.มหาสารคามอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Emergency Medical Responder) อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Emergency Medical Responder) อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.) พร้อมด้วยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ในหน่วยกู้ชีพระดับเบื้องต้น ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่ประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิและชมรมกู้ชีพกู้ภัยจากทุกอำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 70 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลมหาสารคามและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
เริ่มวันที่Jun 7, 2022
สิ้นสุดวันที่Jun 7, 2022
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)