หัวข้อกิจกรรมสสจ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน โดยมี นายธรรมนูญ แก้วคำ นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม
ในครั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรประกวดการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565
ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดมหาสารคาม มี 13 ชมรม เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้
และ ได้รับรางวัลในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเป็นตัวแทนไปประกวดในระดับประเทศ
จำนวน 7 ชมรม
1 จังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานต้นแบบ (ระดับเงินปีที่ 1)
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565 ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม
2 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
รักษามาตรฐานต้นแบบ (ระดับเงินปีที่ 1) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565
ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3 อำเภอ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565
ได้แก่ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
4 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในประเภทเรือนจำและทัณฑสถาน ดีเด่น
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565 ได้แก่ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
5 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในประเภทสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) ดีเด่น
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565 ได้แก่ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
6 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ดีเด่น
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิณ วัดขุนพรหมดิริ บ้านอุปราช ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
เริ่มวันที่May 30, 2022
สิ้นสุดวันที่May 30, 2022
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)